Udbudsbekendtgørelse

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser 1 (angiv alle ordregivende myndigheder med ansvar for dette udbud)

Officielt navn:
Nordjyllands Trafikselskab
Postadresse:
John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal
By:
Aalborg
Postnummer:
9000
Land:
DK
Kontaktperson:
Lars C. Larsen
Telefon:
+45 99341123
E-mail:
Flexkontrakt@NTmail.dk
Fax:
+45 99341101
NUTS-kode:

DK05

Internetadresse(r)

Overordnet internetadresse: (URL)
www.nordjyllandstrafikselskab.dk

Internetadresse(r)

I.2) Fælles udbud

I.3) Kommunikation

Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på:
(URL):
https://www.ethics.dk/asp4/qualify/nt_0825_20160506.nsf
Yderligere oplysninger fås på
den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes
elektronisk via:
(URL):
https://www.ethics.dk/asp4/qualify/nt_0825_20160506.nsf
til den ovennævnte adresse

I.4) Type ordregivende myndighed

Regional eller lokal myndighed

I.5) Hovedaktivitet

Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang

II.1.1) Betegnelse:

25. udbud, af aflastningskørsel i Aalborg Kommune

II.1.2) Hoved-CPV-kode:

60130000

II.1.3) Kontrakttype

Tjenesteydelser

II.1.4) Kort beskrivelse:

Planlægning og udførelse af aflastningskørsel, udført i (mini)bus eller taxi og til dels liftbusser (som specialrutekørsel). Der indgås aftale med én enkelt leverandør omfattende aflastningskørslen for alle de ca. 170 børn og unge i Aalborg Kommune (jf. udbudsbetingelserne for en nærmere beskrivelse).

II.1.5) Anslået samlet værdi 2

Værdi eksklusive moms:
4.000.000,00
Valuta:
DKK

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter

Kontrakten er opdelt i delkontrakter
nej

II.2) Beskrivelse 1

II.2.3) Udførelsessted

NUTS-kode: 1

DK05

Hovedudførelsessted:

Aalborg Kommune og omkringliggende områder

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbud af aflastningskørsel for 170 børn og unge i Aalborg Kommune som årligt har ca. 9.000 aflastningsdage. Kørsel for 5 udbudsenheder/aflastningsinstitutioner. Kørsel mellem institutioner og skoler eller færre tilfælde hjem. Der er tale om fast kørsel i den forstand at

opgaven er fast og entreprenøren vil være sikret en fast betaling for

samtlige kørselsdage gennem hele kontraktperioden, men det konkrete

behov kan være ganske varieret hvorfor den konkrete planlægningsopgave uge for uge lægges ud

til entreprenøren. For en nærmere beskrivelse se Udbudsbetingelserne.

II.2.5) Tildelingskriterier

Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne

II.2.6) Anslået værdi

Værdi eksklusive moms:
4.000.000,00
Valuta:
DKK

II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem

Start / Slut
Start:
2016-08-01
Slut:
2017-07-31
Denne kontrakt kan forlænges
ja
Beskrivelse af forlængelser:

op til 1 år

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage (undtagen i offentlige udbud)

Forventet antal ansøgere
Forventet antal ansøgere:
5

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud

ja

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner
ja
Beskrivelse af optioner:

Mulighed for forlængelse af aftalen med op til 12 måneder.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program
nej

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse

III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre

Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Byders virksomhed skal være optaget i CVR-registret.

Byder skal af enten have de nødvendige tilladelser til erhvervsmæssig personbefordring efter buslovens § 1

samt tilladelse for det nødvendige antal (mini)busser eller de nødvendige tilladelser efter taxilovens § 1.

Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter 2

III.2) Kontraktbetingelser 2

Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession
Henvisning til den relevante lov eller administrative bestemmelse:

Udførelse af kørslen er i henhold til lovgivningen forbeholdt personer med tilladelse til Erhvervsmæssig Personbefordring efter Buskørselsloven eller Taxikørselsloven.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse

IV.1.1) Proceduretype

Udbud med forhandling Hasteprocedure
Begrundelse:

Grundet kontraktstart den 1.8.2016

IV.1.5) Oplysninger om forhandling (kun i forbindelse med udbud med forhandling)

Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger

IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud

Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen
ja

IV.2) Administrative oplysninger

IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse

2016-05-25 10:00

IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere 4

2016-05-27

IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:

DA

IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud

Tilbud skal være gyldige indtil: 2016-09-01

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse

Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb
nej

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange

Der vil blive anvendt elektronisk bestilling Der vil blive anvendt elektronisk betaling

VI.4) Klageprocedurer

VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Officielt navn:
Klagenævnet for Udbud
Postadresse:
Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
By:
København Ø
Postnummer:
2100
Land:
DK
Telefon:
+45 35291095
E-mail:
klfu@erst.dk
Internetadresse: (URL)
www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne 2

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren 2

2016-05-09