Den Europæiske Union
Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670
Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger og online-formularer: http://simap.europa.eu

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Direktiv 2004/17/EF

Del I: Ordregiver

I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Officielt navn: Midttrafik
National identitetsangivelse: (hvis kendt)
Postadresse: Søren Nymarks Vej 3
By: Højbjerg
Postnummer: 8270 Land: Danmark
Kontaktpunkt(er): Kontrakter
Att: Jan Ingebrigtsen
Telefon: +45 87408282
Mailadresse: jai@midttrafik.dk
Fax:
Internetadresse(r): (hvis relevant)
Overordnet internetadresse for ordregiveren: (URL)
www.midttrafik.dk
Internetadresse for køberprofilen: (URL)
https://www.midttrafik.dk/udbud.aspx
Elektronisk adgang til oplysninger: (URL)
https://www.ethics.dk/asp4/tender/mt_1401_20140917.nsf
Elektronisk indsendelse af bud og ansøgninger om deltagelse: (URL)
https://www.ethics.dk/asp4/tender/mt_1401_20140917.nsf
Yderligere oplysninger fås her
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)
Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

I.2) Hovedaktivitet

Andet: (angiv nærmere)
Offentlig transport

I.4) Kontrakt indgås på andre ordregiveres vegne

Ordregiveren indkøber på andre ordregiveres vegne: ja
(hvis ja, kan yderligere oplysninger om disse ordregivere anføres i bilag A)

Del II: Kontraktens genstand

II.1) Beskrivelse:

II.1.1) Ordregiverens betegnelse for kontrakten

Midttrafik 4. udbud af specialkørsel - Skive Kommune

II.1.2) Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne

(Vælg kun den kategori – bygge- og anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser – som passer bedst til den specifikke kontraktgenstand eller det specifikke indkøb)
Tjenesteydelser Tjenesteydelseskategori nr.: 2 Se tjenesteydelseskategorierne i bilag C2
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser:

Skive Kommune

NUTS-kode DK04
Åben NUTS vælger

II.1.3) Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem

II.1.5) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene:

Kørsel til skoler med specialklasser, institutioner eller lignende for Skive Kommune, hvor der foreligger et fast kørselsmønster. Kørslen udbydes som fast kørsel med mindre vogne, samt vogne med plads til kørestole.

Samlet udbydes 28 pakkker med 10.062 køretimer.

II.1.6) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

Primærglossaret
Hovedgenstand 60112000
Yderligere genstand(e) 60130000
Åben CPV vælger

II.1.7) Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb

Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja

II.1.8) Oplysninger om delaftaler

(til oplysninger om delaftaler benyttes bilag B en gang for hver delaftale)
Kontrakten er opdelt i delaftaler: ja (hvis ja) Der kan afgives bud på en eller flere delaftaler

Bilag B

Oplysninger om delaftaler

Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:

Delaftale nr.: 1
Betegnelse: pakke 1

1) Kort beskrivelse:

Kørsel til og fra Krabbeshus Heldagsskole

2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

Primærglossaret
Hovedgenstand 60112000
Yderligere genstand(e) 60130000
Åben CPV vælger

3) Mængde eller omfang:

450 timer pr. år

(hvis kendt, anfør kun tal) Enten anslået værdi eksklusive moms:
eller
interval: mellem

4) Angivelse af anden dato for påbegyndelse af tildelingsprocedurerne og/eller varighed af kontrakten

(hvis relevant)
Varighed i måneder: 24 eller dage: (fra tildeling af kontrakten)
eller (hvis kendt)
Planlagt dato for påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejderne:

5) Yderligere oplysninger om delaftaler:


Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:

Delaftale nr.: 2
Betegnelse: pakke 2

1) Kort beskrivelse:

Kørsel til og fra Krabbeshus Heldagsskole

2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

Primærglossaret
Hovedgenstand 60112000
Åben CPV vælger

3) Mængde eller omfang:

567 timer pr. år

(hvis kendt, anfør kun tal) Enten anslået værdi eksklusive moms:
eller
interval: mellem

4) Angivelse af anden dato for påbegyndelse af tildelingsprocedurerne og/eller varighed af kontrakten

(hvis relevant)
Varighed i måneder: 24 eller dage: (fra tildeling af kontrakten)
eller (hvis kendt)
Planlagt dato for påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejderne:

5) Yderligere oplysninger om delaftaler:


Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:

Delaftale nr.: 3
Betegnelse: pakke 3

1) Kort beskrivelse:

Kørsel til og fra Krabbeshus Heldagsskole

2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

Primærglossaret
Hovedgenstand 60112000
Åben CPV vælger

3) Mængde eller omfang:

600 timer pr. år

(hvis kendt, anfør kun tal) Enten anslået værdi eksklusive moms:
eller
interval: mellem

4) Angivelse af anden dato for påbegyndelse af tildelingsprocedurerne og/eller varighed af kontrakten

(hvis relevant)
Varighed i måneder: 24 eller dage: (fra tildeling af kontrakten)
eller (hvis kendt)
Planlagt dato for påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejderne:

5) Yderligere oplysninger om delaftaler:


Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:

Delaftale nr.: 4
Betegnelse: pakke 4

1) Kort beskrivelse:

Kørsel til og fra Krabbeshus Heldagsskole

2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

Primærglossaret
Hovedgenstand 60112000
Åben CPV vælger

3) Mængde eller omfang:

450 timer pr. år

(hvis kendt, anfør kun tal) Enten anslået værdi eksklusive moms:
eller
interval: mellem

4) Angivelse af anden dato for påbegyndelse af tildelingsprocedurerne og/eller varighed af kontrakten

(hvis relevant)
Varighed i måneder: 24 eller dage: (fra tildeling af kontrakten)
eller (hvis kendt)
Planlagt dato for påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejderne:

5) Yderligere oplysninger om delaftaler:


Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:

Delaftale nr.: 5
Betegnelse: pakke 5

1) Kort beskrivelse:

Kørsel til og fra Krabbeshus Heldagsskole

2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

Primærglossaret
Hovedgenstand 60112000
Åben CPV vælger

3) Mængde eller omfang:

333 køretimer pr. år

(hvis kendt, anfør kun tal) Enten anslået værdi eksklusive moms:
eller
interval: mellem

4) Angivelse af anden dato for påbegyndelse af tildelingsprocedurerne og/eller varighed af kontrakten

(hvis relevant)
Varighed i måneder: 24 eller dage: (fra tildeling af kontrakten)
eller (hvis kendt)
Planlagt dato for påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejderne:

5) Yderligere oplysninger om delaftaler:


Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:

Delaftale nr.: 6
Betegnelse: pakke 6

1) Kort beskrivelse:

Kørsel til og fra Krabbeshus Heldagsskole

2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

Primærglossaret
Hovedgenstand 60112000
Åben CPV vælger

3) Mængde eller omfang:

467 timer pr. år

(hvis kendt, anfør kun tal) Enten anslået værdi eksklusive moms:
eller
interval: mellem

4) Angivelse af anden dato for påbegyndelse af tildelingsprocedurerne og/eller varighed af kontrakten

(hvis relevant)
Varighed i måneder: 24 eller dage: (fra tildeling af kontrakten)
eller (hvis kendt)
Planlagt dato for påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejderne:

5) Yderligere oplysninger om delaftaler:


Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:

Delaftale nr.: 7
Betegnelse: pakke 7

1) Kort beskrivelse:

Kørsel til og fra Krabbeshus Heldagsskole

2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

Primærglossaret
Hovedgenstand 60112000
Åben CPV vælger

3) Mængde eller omfang:

367 timer pr. år

(hvis kendt, anfør kun tal) Enten anslået værdi eksklusive moms:
eller
interval: mellem

4) Angivelse af anden dato for påbegyndelse af tildelingsprocedurerne og/eller varighed af kontrakten

(hvis relevant)
Varighed i måneder: 24 eller dage: (fra tildeling af kontrakten)
eller (hvis kendt)
Planlagt dato for påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejderne:

5) Yderligere oplysninger om delaftaler:


Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:

Delaftale nr.: 8
Betegnelse: pakke 8

1) Kort beskrivelse:

Kørsel til og fra Krabbeshus Heldagsskole og Oasen

2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

Primærglossaret
Hovedgenstand 60112000
Åben CPV vælger

3) Mængde eller omfang:

367 timer pr. år

(hvis kendt, anfør kun tal) Enten anslået værdi eksklusive moms:
eller
interval: mellem

4) Angivelse af anden dato for påbegyndelse af tildelingsprocedurerne og/eller varighed af kontrakten

(hvis relevant)
Varighed i måneder: eller dage: (fra tildeling af kontrakten)
eller (hvis kendt)
Planlagt dato for påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejderne:

5) Yderligere oplysninger om delaftaler:


Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:

Delaftale nr.: 9
Betegnelse: pakke 9

1) Kort beskrivelse:

Kørsel til og fra Krabbeshus Heldagsskole

2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

Primærglossaret
Hovedgenstand 60112000
Åben CPV vælger

3) Mængde eller omfang:

300 timer pr. år

(hvis kendt, anfør kun tal) Enten anslået værdi eksklusive moms:
eller
interval: mellem

4) Angivelse af anden dato for påbegyndelse af tildelingsprocedurerne og/eller varighed af kontrakten

(hvis relevant)
Varighed i måneder: eller dage: (fra tildeling af kontrakten)
eller (hvis kendt)
Planlagt dato for påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejderne:

5) Yderligere oplysninger om delaftaler:


Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:

Delaftale nr.: 10
Betegnelse: pakke 10

1) Kort beskrivelse:

Kørsel til og fra Krabbeshus Heldagsskole

2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

Primærglossaret
Hovedgenstand 60112000
Åben CPV vælger

3) Mængde eller omfang:

300 timer pr. år

(hvis kendt, anfør kun tal) Enten anslået værdi eksklusive moms:
eller
interval: mellem

4) Angivelse af anden dato for påbegyndelse af tildelingsprocedurerne og/eller varighed af kontrakten

(hvis relevant)
Varighed i måneder: eller dage: (fra tildeling af kontrakten)
eller (hvis kendt)
Planlagt dato for påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejderne:

5) Yderligere oplysninger om delaftaler:


Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:

Delaftale nr.: 11
Betegnelse: pakke 11

1) Kort beskrivelse:

Kørsel til og fra Krabbeshus Heldagsskole

2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

Primærglossaret
Hovedgenstand 60112000
Åben CPV vælger

3) Mængde eller omfang:

367 timer pr. år

(hvis kendt, anfør kun tal) Enten anslået værdi eksklusive moms:
eller
interval: mellem

4) Angivelse af anden dato for påbegyndelse af tildelingsprocedurerne og/eller varighed af kontrakten

(hvis relevant)
Varighed i måneder: eller dage: (fra tildeling af kontrakten)
eller (hvis kendt)
Planlagt dato for påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejderne:

5) Yderligere oplysninger om delaftaler:


Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:

Delaftale nr.: 12
Betegnelse: pakke 12

1) Kort beskrivelse:

Kørsel til og fra Krabbeshus Heldagsskole

2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

Primærglossaret
Hovedgenstand 60112000
Åben CPV vælger

3) Mængde eller omfang:

367 timer pr. år

(hvis kendt, anfør kun tal) Enten anslået værdi eksklusive moms:
eller
interval: mellem

4) Angivelse af anden dato for påbegyndelse af tildelingsprocedurerne og/eller varighed af kontrakten

(hvis relevant)
Varighed i måneder: eller dage: (fra tildeling af kontrakten)
eller (hvis kendt)
Planlagt dato for påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejderne:

5) Yderligere oplysninger om delaftaler:


Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:

Delaftale nr.: 13
Betegnelse: pakke 13

1) Kort beskrivelse:

Kørsel til og fra Krabbeshus Heldagsskole

2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

Primærglossaret
Hovedgenstand 60112000
Åben CPV vælger

3) Mængde eller omfang:

300 timer pr. år

(hvis kendt, anfør kun tal) Enten anslået værdi eksklusive moms:
eller
interval: mellem

4) Angivelse af anden dato for påbegyndelse af tildelingsprocedurerne og/eller varighed af kontrakten

(hvis relevant)
Varighed i måneder: eller dage: (fra tildeling af kontrakten)
eller (hvis kendt)
Planlagt dato for påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejderne:

5) Yderligere oplysninger om delaftaler:


Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:

Delaftale nr.: 14
Betegnelse: pakke 14

1) Kort beskrivelse:

Kørsel til og fra Krabbeshus Heldagsskole

2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

Primærglossaret
Hovedgenstand 60112000
Åben CPV vælger

3) Mængde eller omfang:

320 timer pr. år

(hvis kendt, anfør kun tal) Enten anslået værdi eksklusive moms:
eller
interval: mellem

4) Angivelse af anden dato for påbegyndelse af tildelingsprocedurerne og/eller varighed af kontrakten

(hvis relevant)
Varighed i måneder: eller dage: (fra tildeling af kontrakten)
eller (hvis kendt)
Planlagt dato for påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejderne:

5) Yderligere oplysninger om delaftaler:


Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:

Delaftale nr.: 15
Betegnelse: pakke 15

1) Kort beskrivelse:

Kørsel til og fra Resen Skole

2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

Primærglossaret
Hovedgenstand 60112000
Åben CPV vælger

3) Mængde eller omfang:

287 timer pr. år

(hvis kendt, anfør kun tal) Enten anslået værdi eksklusive moms:
eller
interval: mellem

4) Angivelse af anden dato for påbegyndelse af tildelingsprocedurerne og/eller varighed af kontrakten

(hvis relevant)
Varighed i måneder: eller dage: (fra tildeling af kontrakten)
eller (hvis kendt)
Planlagt dato for påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejderne:

5) Yderligere oplysninger om delaftaler:


Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:

Delaftale nr.: 16
Betegnelse: pakke 16

1) Kort beskrivelse:

Kørsel til og fra Resen Skole

2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

Primærglossaret
Hovedgenstand 60112000
Åben CPV vælger

3) Mængde eller omfang:

267 timer pr. år

(hvis kendt, anfør kun tal) Enten anslået værdi eksklusive moms:
eller
interval: mellem

4) Angivelse af anden dato for påbegyndelse af tildelingsprocedurerne og/eller varighed af kontrakten

(hvis relevant)
Varighed i måneder: eller dage: (fra tildeling af kontrakten)
eller (hvis kendt)
Planlagt dato for påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejderne:

5) Yderligere oplysninger om delaftaler:


Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:

Delaftale nr.: 17
Betegnelse: pakke 17

1) Kort beskrivelse:

Kørsel til og fra Resen Skole

2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

Primærglossaret
Hovedgenstand 60112000
Åben CPV vælger

3) Mængde eller omfang:

393 timer pr. år

(hvis kendt, anfør kun tal) Enten anslået værdi eksklusive moms:
eller
interval: mellem

4) Angivelse af anden dato for påbegyndelse af tildelingsprocedurerne og/eller varighed af kontrakten

(hvis relevant)
Varighed i måneder: eller dage: (fra tildeling af kontrakten)
eller (hvis kendt)
Planlagt dato for påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejderne:

5) Yderligere oplysninger om delaftaler:


Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:

Delaftale nr.: 18
Betegnelse: pakke 18

1) Kort beskrivelse:

Kørsel til og fra Resen Skole

2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

Primærglossaret
Hovedgenstand 60112000
Åben CPV vælger

3) Mængde eller omfang:

300 timer pr. år

(hvis kendt, anfør kun tal) Enten anslået værdi eksklusive moms:
eller
interval: mellem

4) Angivelse af anden dato for påbegyndelse af tildelingsprocedurerne og/eller varighed af kontrakten

(hvis relevant)
Varighed i måneder: eller dage: (fra tildeling af kontrakten)
eller (hvis kendt)
Planlagt dato for påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejderne:

5) Yderligere oplysninger om delaftaler:


Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:

Delaftale nr.: 19
Betegnelse: pakke 19

1) Kort beskrivelse:

Kørsel til og fra Resen Skole

2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

Primærglossaret
Hovedgenstand 60112000
Åben CPV vælger

3) Mængde eller omfang:

263 timer pr. år

(hvis kendt, anfør kun tal) Enten anslået værdi eksklusive moms:
eller
interval: mellem

4) Angivelse af anden dato for påbegyndelse af tildelingsprocedurerne og/eller varighed af kontrakten

(hvis relevant)
Varighed i måneder: eller dage: (fra tildeling af kontrakten)
eller (hvis kendt)
Planlagt dato for påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejderne:

5) Yderligere oplysninger om delaftaler:


Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:

Delaftale nr.: 20
Betegnelse: pakke 20

1) Kort beskrivelse:

Kørsel til og fra Brårup Skole

2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

Primærglossaret
Hovedgenstand 60112000
Åben CPV vælger

3) Mængde eller omfang:

267 timer pr. år

(hvis kendt, anfør kun tal) Enten anslået værdi eksklusive moms:
eller
interval: mellem

4) Angivelse af anden dato for påbegyndelse af tildelingsprocedurerne og/eller varighed af kontrakten

(hvis relevant)
Varighed i måneder: eller dage: (fra tildeling af kontrakten)
eller (hvis kendt)
Planlagt dato for påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejderne:

5) Yderligere oplysninger om delaftaler:


Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:

Delaftale nr.: 21
Betegnelse: pakke 21

1) Kort beskrivelse:

Kørsel til og fra Brårup Skole

2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

Primærglossaret
Hovedgenstand 60112000
Åben CPV vælger

3) Mængde eller omfang:

266 timer pr. år

(hvis kendt, anfør kun tal) Enten anslået værdi eksklusive moms:
eller
interval: mellem

4) Angivelse af anden dato for påbegyndelse af tildelingsprocedurerne og/eller varighed af kontrakten

(hvis relevant)
Varighed i måneder: eller dage: (fra tildeling af kontrakten)
eller (hvis kendt)
Planlagt dato for påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejderne:

5) Yderligere oplysninger om delaftaler:


Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:

Delaftale nr.: 22
Betegnelse: pakke 22

1) Kort beskrivelse:

Kørsel til og fra Brårup Skole

2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

Primærglossaret
Hovedgenstand 60112000
Åben CPV vælger

3) Mængde eller omfang:

337 timer pr. år

(hvis kendt, anfør kun tal) Enten anslået værdi eksklusive moms:
eller
interval: mellem

4) Angivelse af anden dato for påbegyndelse af tildelingsprocedurerne og/eller varighed af kontrakten

(hvis relevant)
Varighed i måneder: eller dage: (fra tildeling af kontrakten)
eller (hvis kendt)
Planlagt dato for påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejderne:

5) Yderligere oplysninger om delaftaler:


Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:

Delaftale nr.: 23
Betegnelse: pakke 23

1) Kort beskrivelse:

Kørsel til og fra Oasen og Brårup Skole

2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

Primærglossaret
Hovedgenstand 60112000
Åben CPV vælger

3) Mængde eller omfang:

400 timer pr. år

(hvis kendt, anfør kun tal) Enten anslået værdi eksklusive moms:
eller
interval: mellem

4) Angivelse af anden dato for påbegyndelse af tildelingsprocedurerne og/eller varighed af kontrakten

(hvis relevant)
Varighed i måneder: eller dage: (fra tildeling af kontrakten)
eller (hvis kendt)
Planlagt dato for påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejderne:

5) Yderligere oplysninger om delaftaler:


Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:

Delaftale nr.: 24
Betegnelse: pakke 24

1) Kort beskrivelse:

Kørsel til og fra Oasen og Ådalskolen

2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

Primærglossaret
Hovedgenstand 60112000
Åben CPV vælger

3) Mængde eller omfang:

437 timer pr. år

(hvis kendt, anfør kun tal) Enten anslået værdi eksklusive moms:
eller
interval: mellem

4) Angivelse af anden dato for påbegyndelse af tildelingsprocedurerne og/eller varighed af kontrakten

(hvis relevant)
Varighed i måneder: eller dage: (fra tildeling af kontrakten)
eller (hvis kendt)
Planlagt dato for påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejderne:

5) Yderligere oplysninger om delaftaler:


Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:

Delaftale nr.: 25
Betegnelse: pakke 25

1) Kort beskrivelse:

Kørsel til og fra Oasen og Ådalskolen

2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

Primærglossaret
Hovedgenstand 60112000
Åben CPV vælger

3) Mængde eller omfang:

403 timer pr. år

(hvis kendt, anfør kun tal) Enten anslået værdi eksklusive moms:
eller
interval: mellem

4) Angivelse af anden dato for påbegyndelse af tildelingsprocedurerne og/eller varighed af kontrakten

(hvis relevant)
Varighed i måneder: eller dage: (fra tildeling af kontrakten)
eller (hvis kendt)
Planlagt dato for påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejderne:

5) Yderligere oplysninger om delaftaler:


Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:

Delaftale nr.: 26
Betegnelse: pakke 26

1) Kort beskrivelse:

Kørsel til og fra Oasen og Ådalskolen

2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

Primærglossaret
Hovedgenstand 60112000
Åben CPV vælger

3) Mængde eller omfang:

267 timer pr. år

(hvis kendt, anfør kun tal) Enten anslået værdi eksklusive moms:
eller
interval: mellem

4) Angivelse af anden dato for påbegyndelse af tildelingsprocedurerne og/eller varighed af kontrakten

(hvis relevant)
Varighed i måneder: eller dage: (fra tildeling af kontrakten)
eller (hvis kendt)
Planlagt dato for påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejderne:

5) Yderligere oplysninger om delaftaler:


Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:

Delaftale nr.: 27
Betegnelse: pakke 27

1) Kort beskrivelse:

Kørsel til og fra Oasen og Ådalskolen

2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

Primærglossaret
Hovedgenstand 60112000
Åben CPV vælger

3) Mængde eller omfang:

300 timer pr. år

(hvis kendt, anfør kun tal) Enten anslået værdi eksklusive moms:
eller
interval: mellem

4) Angivelse af anden dato for påbegyndelse af tildelingsprocedurerne og/eller varighed af kontrakten

(hvis relevant)
Varighed i måneder: eller dage: (fra tildeling af kontrakten)
eller (hvis kendt)
Planlagt dato for påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejderne:

5) Yderligere oplysninger om delaftaler:


Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:

Delaftale nr.: 28
Betegnelse: pakke 28

1) Kort beskrivelse:

Kørsel til og fra Ådalskole, Oasen og Krabbeshus Heldagsskole

2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

Primærglossaret
Hovedgenstand 60112000
Åben CPV vælger

3) Mængde eller omfang:

320 timer pr. år

(hvis kendt, anfør kun tal) Enten anslået værdi eksklusive moms:
eller
interval: mellem

4) Angivelse af anden dato for påbegyndelse af tildelingsprocedurerne og/eller varighed af kontrakten

(hvis relevant)
Varighed i måneder: eller dage: (fra tildeling af kontrakten)
eller (hvis kendt)
Planlagt dato for påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejderne:

5) Yderligere oplysninger om delaftaler:

II.1.9) Oplysninger om alternative tilbud

Alternative tilbud vil blive taget i betragtning nej

II.2) Kontraktens mængde eller omfang

II.2.1) Samlet mængde eller omfang:

(inklusive alle delaftaler, forlængelser og optioner, hvis relevant)

28 vogne/pakker med 10.062 køretimer

(hvis kendt, anfør kun tal)
Anslået værdi eksklusive moms:
eller
interval: mellem

II.2.2) Oplysninger om optioner

(hvis relevant)
Optioner nej

II.2.3) Oplysninger om forlængelse

(hvis relevant)
Denne kontrakt kan forlænges ja Antal gange, der er mulighed for forlængelse: (i givet fald) eller interval: mellem
(hvis kendt) Hvis der er tale om kontrakter, der kan forlænges: forventet tidsramme for efterfølgende udbud:
måneder: 12 eller dage: (fra tildeling af kontrakten)

II.3) Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse

Varighed i måneder: 24 eller dage: (fra tildeling af kontrakten)
eller
Påbegyndelse

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Kontraktbetingelser

III.1.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

(hvis relevant)

III.1.2) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

Der henvises til udbudsmaterialet der kan tilgåsvia Udbudshjemmesiden, https://www.ethics.dk/asp4/tender/mt_1401_20140917.nsf.

III.1.3) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

(hvis relevant)

III.1.4) Andre særlige vilkår

(hvis relevant)
nej

III.2) Betingelser for deltagelse

III.2.1) De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:

Tro- og loveerklæring om i hvilket omfang tilbudsgivere har ubetalt, for-falden gæld til det offentlige jf. Lovbekendtgørelse om begrænsning af skyldneres mulighed for at deltage i offentlige udbudsforretninger og om ændring af visse andre love nr. 336 af 13. maj 1997.

III.2.2) Økonomisk og finansiel kapacitet

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:

Der henvises til udbudsmaterialet der kan tilgåsvia Udbudshjemmesiden, https://www.ethics.dk/asp4/tender/mt_1401_20140917.nsf.

III.2.3) Teknisk kapacitet

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:

Der henvises til udbudsmaterialet der kan tilgåsvia Udbudshjemmesiden, https://www.ethics.dk/asp4/tender/mt_1401_20140917.nsf.

III.2.4) Oplysning om reserverede kontrakter

(hvis relevant)

III.3) Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter

III.3.1) Oplysninger om en bestemt profession

Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession ja

Udførelse af kørsel er i henhold til lovgivning forbeholdt personer med tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring efter busloven eller taxiloven.

III.3.2) Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen

Juridiske personer bør anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen nej

Del IV: Procedure

IV.1) Type procedure

IV.1.1) Type procedure

Offentlig

IV.2) Tildelingskriterier

IV.2.1) Tildelingskriterier (sæt kryds i den eller de relevante rubrikker)

Laveste pris

IV.2.2) Oplysninger om elektronisk auktion

Der vil blive anvendt elektronisk auktion: nej

IV.3) Administrative oplysninger

IV.3.1) Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:

(hvis relevant)

1-23-4-8-14

IV.3.2) Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?

nej

IV.3.3) Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter

(hvis der er tale om en konkurrencepræget dialog)
Frist for modtagelse af anmodninger om dokumenter eller for adgang til dokumenter
Dato: Tidspunkt:

Skal der betales for dokumenterne?

IV.3.4) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse

Dato: 07/05/2015 Tidspunkt: 12:00

IV.3.5) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse

Følgende officielle EU-sprog: DA Andet:

IV.3.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud (offentligt udbud)

til: 01/08/2015 eller
Varighed i måneder: eller dage: (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

IV.3.7) Åbning af bud

Dato: 07/05/2015 Tidspunkt: 12:01
(hvis relevant) Sted:
Officielt navn:
Att:
Postadresse:
Postnummer: By: Land:
Der må være personer til stede under åbningen af bud (hvis relevant) nej

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse

(hvis relevant)
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb ja (hvis ja) Skønnet tidspunkt for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

forår 2017

VI.2) Oplysninger om EU-midler

Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program nej

VI.3) Yderligere oplysninger:

(hvis relevant)

VI.4) Klageprocedurer

VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Officielt navn: Klagenævnet for udbud
National identitetsangivelse:
Postadresse:
By:
Postnummer: Land: Danmark
Mailadresse: Telefon: +45 35291000
Internetadresse: (URL) http://www.kllfu.dk Fax:

Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne

(hvis relevant)
Officielt navn: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
National identitetsangivelse:
Postadresse:
By:
Postnummer: Land: Danmark
Mailadresse: Telefon: +45 41715000
Internetadresse: (URL) http://www.kfst.dk Fax:

VI.4.2) Indgivelse af klager

(udfyld VI.4.2 eller om nødvendigt VI.4.3)
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Håndhævelseslovens § 7 fastsætter følgende klagefrister for EUudbud, som ordregiver henholder sig til:

(1) Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, jf. Håndhævelseslovens § 2, stk. 1, nr. 1, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

(2) Klager over andet end ordregivers prækvalifikationsbeslutninger under nr. (1) skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

— 6 måneder efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i EU-Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, hvor fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort,

— 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk

indkøbssystemer indgået, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen

— 12 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. Håndhævelseslovens § 2, stk. 2.

(3) Klager over kontraktindgåelse uden gennemførelse af udbud efter Håndhævelseslovens § 4 skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse EU-Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i EU-Tidende.

Ovenstående gælder også for sagsanlæg ved domstolene om, at de regler, der er nævnt i Håndhævelseslovens§ 1, stk. 2, nr. 1 og 2, er overtrådt, og sagsøgeren ikke forinden har indgivet klage til Klagenævnet for Udbud herom.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens klage over ovenstående beslutninger skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud, inden 2 år efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i EU-Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, hvor fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

For øvrige klager fastsætter Håndhævelsesloven ikke nogen klagefrist.

VI.4.3) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Officielt navn:

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:

26/03/2015

Bilag A

Yderligere adresser og kontaktpunkter

IV) Adresse på den anden ordregivende myndighed, på hvis vegne den ordregivende myndighed foretager indkøbet

Officielt navn: Skive Kommune
National identitetsangivelse:
Postadresse:
By:
Postnummer: Land: Danmark

Bilag C2 – Forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelseskategorier, som der henvises til i del II: Kontraktens genstand

Direktiv 2004/17/EF
Kategori nr. [1] Beskrivelse
1Vedligeholdelse og reparation
2Landtransport [2], herunder sikkerhedstransport og kurérvirksomhed, undtagen postbesørgelse
3Lufttransport af personer og gods, undtagen postbesørgelse
4Postbesørgelse på land [3] og i luften
5Teletjenester
6Finansielle tjenesteydelser: a) Forsikring b) Bank- og investeringstjenesteydelser [4]
7Edb-tjenesteydelser og hermed beslægtede tjenesteydelser
8FoU-tjenesteydelser [5]
9Regnskab, revision og bogholderi
10Markeds- og opinionsundersøgelser
11Managementkonsulentvirksomhed [6] og hermed beslægtede tjenesteydelser
12Arkitektvirksomhed, rådgivende ingeniørvirksomhed og integreret ingeniørvirksomhed, byplanlægning og landskabsarkitektur, hermed beslægtet teknisk-videnskabelig konsulentvirksomhed, teknisk prøvning og analyse
13Reklamevirksomhed
14Bygningsrengøring og ejendomsadministration
15Forlags- og trykkerivirksomhed på honorar- eller kontraktbasis
16Kloakering og affaldsbortskaffelse; rensning og lignende tjenesteydelser
Kategori nr. [7] Beskrivelse
17Hotel- og restaurationsvirksomhed
18Jernbanetransport
19Transport ad vandveje
20Støtte- og hjælpetransporttjenesteydelser
21Transport ad vandveje
22Personaleudvælgelse og rekruttering [8]
23Transport ad vandveje
24Transport ad vandveje
25Sundheds- og socialvæsen
26Fritids- og sportsaktiviteter samt kulturelle aktiviteter
27Andre tjenesteydelser
1 Tjenesteydelseskategorier som omhandlet i artikel 31 og bilag XVII A i direktiv 2004/17/EF.
2 Undtagen jernbanetransport som omhandlet i kategori 18.
3 Undtagen jernbanetransport som omhandlet i kategori 18.
4 Undtagen finansielle tjenesteydelser vedrørende emission, køb, salg og overdragelse af værdipapirer eller andre finansielle instrumenter samt centralbankers tjenesteydelser. Følgende er også udelukket: tjenesteydelser, der består i erhvervelse eller leje – uanset med hvilke finansielle midler – af jord, eksisterende bygninger eller anden fast ejendom, eller som vedrører rettigheder hertil. Dog er aftaler om finansielle tjenesteydelser, der indgås samtidig med eller før eller efter aftalen om erhvervelse eller leje, uanset form, omfattet af direktivet.
5 Undtagen tjenesteydelser vedrørende forskning og udvikling, bortset fra dem, hvis udbytte tilhører den ordregivende myndighed til brug for dens egen virksomhed, hvis tjenesteydelsen i fuldt omfang betales af den ordregivende myndighed.
6 Undtagen voldgiftsafgørelser og mægling.
7 Tjenesteydelseskategorier som omhandlet i artikel 32 og bilag XVII B i direktiv 2004/17/EF.
8 Undtagen ansættelseskontrakter.

Ekstra information

Bekendtgørelsens sprog Dansk