Bekendtgørelse om supplerende oplysninger, uafsluttet procedure eller berigtigelse

Tro og love-erklæring om, at tilbudsgiveren ikke befinder sig i én af de af direktiv 2004/18/EF artikel 45, stk. 1 og stk. 2. litra a-d anførte situationer


 
Den Europæiske Union
Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670
Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger og online-formularer: http://simap.europa.eu

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Direktiv 2004/17/EF

Del I: Ordregiver

I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Officielt navn: Midttrafik, Sydtrafik og FynBus v/ FynBus som udbudsansvarlig
National identitetsangivelse: (hvis kendt)
Postadresse: Tolderlundsvej 9
By: Odense C
Postnummer: 5000 Land: Danmark
Kontaktpunkt(er): https://www.ethics.dk/asp4/tender/fynbus_1104_20140904.nsf/dspleaf s/dawelcome?OpenDocument
Att:
Telefon:
Mailadresse:
Fax:
Internetadresse(r): (hvis relevant)
Overordnet internetadresse for ordregiveren: (URL)
www.fynbus.dk
Internetadresse for køberprofilen: (URL)
Elektronisk adgang til oplysninger: (URL)
Elektronisk indsendelse af bud og ansøgninger om deltagelse: (URL)
https://www.ethics.dk/asp4/tender/fynbus_1104_20140904.nsf/dspleaf s/dawelcome?OpenDocument
Yderligere oplysninger fås her
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)
Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

I.2) Hovedaktivitet

Andet: (angiv nærmere)
Offentlig transport

I.4) Kontrakt indgås på andre ordregiveres vegne

Ordregiveren indkøber på andre ordregiveres vegne: ja
(hvis ja, kan yderligere oplysninger om disse ordregivere anføres i bilag A)

Del II: Kontraktens genstand

II.1) Beskrivelse:

II.1.1) Ordregiverens betegnelse for kontrakten

FG4 - FlexGaranti

II.1.2) Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne

(Vælg kun den kategori – bygge- og anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser – som passer bedst til den specifikke kontraktgenstand eller det specifikke indkøb)
Tjenesteydelser Tjenesteydelseskategori nr.: 2 Se tjenesteydelseskategorierne i bilag C2
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser:
NUTS-kode DK03
NUTS-kode DK04
Åben NUTS vælger

II.1.3) Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem

II.1.4) Oplysninger om rammeaftale (efter omstændighederne)

Rammeaftalens varighed

Varighed i år: 2 eller måneder:

Anslået samlet værdi af indkøbene i hele rammeaftalens løbetid

(hvis relevant, anfør kun tal)
Anslået værdi eksklusive moms:
eller interval: mellem
Hyppigheden og værdien af de kontrakter, der skal tildeles: (hvis kendt)

II.1.5) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene:

Variabel kørsel med garantiperiode (garantivogne) der bliver udført med fast leverandør.

Entreprenøren er garanteret betaling for et fast antal timer pr. dag i et nærmere defineret tidsrum.

Den udbudte kørsel omfatter siddende patientbefordring, individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede (handicapkørselsordningen), kommunal visiteret kørsel og åben kørsel (Flextur, teletaxi, telekørsel m v.) for Midttrafik, Sydtrafik og FynBus.

II.1.6) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

Primærglossaret
Hovedgenstand 60112000
Yderligere genstand(e) 60120000
Yderligere genstand(e) 60130000
Åben CPV vælger

II.1.7) Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb

Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja

II.1.8) Oplysninger om delaftaler

(til oplysninger om delaftaler benyttes bilag B en gang for hver delaftale)
Kontrakten er opdelt i delaftaler: ja (hvis ja) Der kan afgives bud på

Bilag B

Oplysninger om delaftaler

Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:

Delaftale nr.: 1
Betegnelse: Rammeaftale om FG4 - FlexGaranti - Garantivogn nummer 3931

1) Kort beskrivelse:

Garantivogn i Århus

2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

Primærglossaret
Hovedgenstand 60112000
Yderligere genstand(e) 60120000
Yderligere genstand(e) 60130000
Åben CPV vælger

3) Mængde eller omfang:

(hvis kendt, anfør kun tal) Enten anslået værdi eksklusive moms:
eller
interval: mellem

4) Angivelse af anden dato for påbegyndelse af tildelingsprocedurerne og/eller varighed af kontrakten

(hvis relevant)
Varighed i måneder: 24 eller dage: (fra tildeling af kontrakten)
eller (hvis kendt)
Planlagt dato for påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejderne:

5) Yderligere oplysninger om delaftaler:


Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:

Delaftale nr.: 2
Betegnelse: Rammeaftale om FG4 - FlexGaranti - Garantivogn nummer 3932

1) Kort beskrivelse:

Garantivogn i Århus

2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

Primærglossaret
Hovedgenstand 60112000
Yderligere genstand(e) 60120000
Yderligere genstand(e) 60130000
Åben CPV vælger

3) Mængde eller omfang:

(hvis kendt, anfør kun tal) Enten anslået værdi eksklusive moms:
eller
interval: mellem

4) Angivelse af anden dato for påbegyndelse af tildelingsprocedurerne og/eller varighed af kontrakten

(hvis relevant)
Varighed i måneder: 24 eller dage: (fra tildeling af kontrakten)
eller (hvis kendt)
Planlagt dato for påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejderne:

5) Yderligere oplysninger om delaftaler:


Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:

Delaftale nr.: 3
Betegnelse: Rammeaftale om FG4 - FlexGaranti - Garantivogn nummer 3933

1) Kort beskrivelse:

Garantivogn i Århus

2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

Primærglossaret
Hovedgenstand 60112000
Yderligere genstand(e) 60120000
Yderligere genstand(e) 60130000
Åben CPV vælger

3) Mængde eller omfang:

(hvis kendt, anfør kun tal) Enten anslået værdi eksklusive moms:
eller
interval: mellem

4) Angivelse af anden dato for påbegyndelse af tildelingsprocedurerne og/eller varighed af kontrakten

(hvis relevant)
Varighed i måneder: 24 eller dage: (fra tildeling af kontrakten)
eller (hvis kendt)
Planlagt dato for påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejderne:

5) Yderligere oplysninger om delaftaler:


Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:

Delaftale nr.: 4
Betegnelse: Rammeaftale om FG4 - FlexGaranti - Garantivogn nummer 3934

1) Kort beskrivelse:

Garantivogn i Århus

2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

Primærglossaret
Hovedgenstand 60112000
Yderligere genstand(e) 60120000
Yderligere genstand(e) 60130000
Åben CPV vælger

3) Mængde eller omfang:

(hvis kendt, anfør kun tal) Enten anslået værdi eksklusive moms:
eller
interval: mellem

4) Angivelse af anden dato for påbegyndelse af tildelingsprocedurerne og/eller varighed af kontrakten

(hvis relevant)
Varighed i måneder: 24 eller dage: (fra tildeling af kontrakten)
eller (hvis kendt)
Planlagt dato for påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejderne:

5) Yderligere oplysninger om delaftaler:


Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:

Delaftale nr.: 5
Betegnelse: Rammeaftale om FG4 - FlexGaranti - Garantivogn nummer 3935

1) Kort beskrivelse:

Garantivogn i Århus

2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

Primærglossaret
Hovedgenstand 60112000
Yderligere genstand(e) 60120000
Yderligere genstand(e) 60130000
Åben CPV vælger

3) Mængde eller omfang:

(hvis kendt, anfør kun tal) Enten anslået værdi eksklusive moms:
eller
interval: mellem

4) Angivelse af anden dato for påbegyndelse af tildelingsprocedurerne og/eller varighed af kontrakten

(hvis relevant)
Varighed i måneder: 24 eller dage: (fra tildeling af kontrakten)
eller (hvis kendt)
Planlagt dato for påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejderne:

5) Yderligere oplysninger om delaftaler:


Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:

Delaftale nr.: 6
Betegnelse: Rammeaftale om FG4 - FlexGaranti - Garantivogn nummer 3936

1) Kort beskrivelse:

Garantivogn i Århus

2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

Primærglossaret
Hovedgenstand 60112000
Yderligere genstand(e) 60120000
Yderligere genstand(e) 60130000
Åben CPV vælger

3) Mængde eller omfang:

(hvis kendt, anfør kun tal) Enten anslået værdi eksklusive moms:
eller
interval: mellem

4) Angivelse af anden dato for påbegyndelse af tildelingsprocedurerne og/eller varighed af kontrakten

(hvis relevant)
Varighed i måneder: 24 eller dage: (fra tildeling af kontrakten)
eller (hvis kendt)
Planlagt dato for påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejderne:

5) Yderligere oplysninger om delaftaler:


Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:

Delaftale nr.: 7
Betegnelse: Rammeaftale om FG4 - FlexGaranti - Garantivogn nummer 3937

1) Kort beskrivelse:

Garantivogn i Århus

2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

Primærglossaret
Hovedgenstand 60112000
Yderligere genstand(e) 60120000
Yderligere genstand(e) 60130000
Åben CPV vælger

3) Mængde eller omfang:

(hvis kendt, anfør kun tal) Enten anslået værdi eksklusive moms:
eller
interval: mellem

4) Angivelse af anden dato for påbegyndelse af tildelingsprocedurerne og/eller varighed af kontrakten

(hvis relevant)
Varighed i måneder: 24 eller dage: (fra tildeling af kontrakten)
eller (hvis kendt)
Planlagt dato for påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejderne:

5) Yderligere oplysninger om delaftaler:


Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:

Delaftale nr.: 8
Betegnelse: Rammeaftale om FG4 - FlexGaranti - Garantivogn nummer 3938

1) Kort beskrivelse:

Garantivogn i Århus

2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

Primærglossaret
Hovedgenstand 60112000
Yderligere genstand(e) 60120000
Yderligere genstand(e) 60130000
Åben CPV vælger

3) Mængde eller omfang:

(hvis kendt, anfør kun tal) Enten anslået værdi eksklusive moms:
eller
interval: mellem

4) Angivelse af anden dato for påbegyndelse af tildelingsprocedurerne og/eller varighed af kontrakten

(hvis relevant)
Varighed i måneder: 24 eller dage: (fra tildeling af kontrakten)
eller (hvis kendt)
Planlagt dato for påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejderne:

5) Yderligere oplysninger om delaftaler:


Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:

Delaftale nr.: 9
Betegnelse: Rammeaftale om FG4 - FlexGaranti - Garantivogn nummer 3939

1) Kort beskrivelse:

Garantivogn i Århus

2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

Primærglossaret
Hovedgenstand 60112000
Yderligere genstand(e) 60120000
Yderligere genstand(e) 60130000
Åben CPV vælger

3) Mængde eller omfang:

(hvis kendt, anfør kun tal) Enten anslået værdi eksklusive moms:
eller
interval: mellem

4) Angivelse af anden dato for påbegyndelse af tildelingsprocedurerne og/eller varighed af kontrakten

(hvis relevant)
Varighed i måneder: 24 eller dage: (fra tildeling af kontrakten)
eller (hvis kendt)
Planlagt dato for påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejderne:

5) Yderligere oplysninger om delaftaler:


Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:

Delaftale nr.: 10
Betegnelse: Rammeaftale om FG4 - FlexGaranti - Garantivogn nummer 3940

1) Kort beskrivelse:

Garantivogn i Århus

2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

Primærglossaret
Hovedgenstand 60112000
Yderligere genstand(e) 60120000
Yderligere genstand(e) 60130000
Åben CPV vælger

3) Mængde eller omfang:

(hvis kendt, anfør kun tal) Enten anslået værdi eksklusive moms:
eller
interval: mellem

4) Angivelse af anden dato for påbegyndelse af tildelingsprocedurerne og/eller varighed af kontrakten

(hvis relevant)
Varighed i måneder: 24 eller dage: (fra tildeling af kontrakten)
eller (hvis kendt)
Planlagt dato for påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejderne:

5) Yderligere oplysninger om delaftaler:


Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:

Delaftale nr.: 11
Betegnelse: Rammeaftale om FG4 - FlexGaranti - Garantivogn nummer 3941

1) Kort beskrivelse:

Garantivogn i Århus

2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

Primærglossaret
Hovedgenstand 60112000
Yderligere genstand(e) 60120000
Yderligere genstand(e) 60130000
Åben CPV vælger

3) Mængde eller omfang:

(hvis kendt, anfør kun tal) Enten anslået værdi eksklusive moms:
eller
interval: mellem

4) Angivelse af anden dato for påbegyndelse af tildelingsprocedurerne og/eller varighed af kontrakten

(hvis relevant)
Varighed i måneder: 24 eller dage: (fra tildeling af kontrakten)
eller (hvis kendt)
Planlagt dato for påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejderne:

5) Yderligere oplysninger om delaftaler:


Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:

Delaftale nr.: 12
Betegnelse: Rammeaftale om FG4 - FlexGaranti - Garantivogn nummer 3942

1) Kort beskrivelse:

Garantivogn i Århus

2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

Primærglossaret
Hovedgenstand 60112000
Yderligere genstand(e) 60120000
Yderligere genstand(e) 60130000
Åben CPV vælger

3) Mængde eller omfang:

(hvis kendt, anfør kun tal) Enten anslået værdi eksklusive moms:
eller
interval: mellem

4) Angivelse af anden dato for påbegyndelse af tildelingsprocedurerne og/eller varighed af kontrakten

(hvis relevant)
Varighed i måneder: 24 eller dage: (fra tildeling af kontrakten)
eller (hvis kendt)
Planlagt dato for påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejderne:

5) Yderligere oplysninger om delaftaler:


Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:

Delaftale nr.: 13
Betegnelse: Rammeaftale om FG4 - FlexGaranti - Garantivogn nummer 3943

1) Kort beskrivelse:

Garantivogn i Århus

2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

Primærglossaret
Hovedgenstand 60112000
Yderligere genstand(e) 60120000
Yderligere genstand(e) 60130000
Åben CPV vælger

3) Mængde eller omfang:

(hvis kendt, anfør kun tal) Enten anslået værdi eksklusive moms:
eller
interval: mellem

4) Angivelse af anden dato for påbegyndelse af tildelingsprocedurerne og/eller varighed af kontrakten

(hvis relevant)
Varighed i måneder: 24 eller dage: (fra tildeling af kontrakten)
eller (hvis kendt)
Planlagt dato for påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejderne:

5) Yderligere oplysninger om delaftaler:


Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:

Delaftale nr.: 14
Betegnelse: Rammeaftale om FG4 - FlexGaranti - Garantivogn nummer 3944

1) Kort beskrivelse:

Garantivogn i Århus

2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

Primærglossaret
Hovedgenstand 60112000
Yderligere genstand(e) 60120000
Yderligere genstand(e) 60130000
Åben CPV vælger

3) Mængde eller omfang:

(hvis kendt, anfør kun tal) Enten anslået værdi eksklusive moms:
eller
interval: mellem

4) Angivelse af anden dato for påbegyndelse af tildelingsprocedurerne og/eller varighed af kontrakten

(hvis relevant)
Varighed i måneder: 24 eller dage: (fra tildeling af kontrakten)
eller (hvis kendt)
Planlagt dato for påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejderne:

5) Yderligere oplysninger om delaftaler:


Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:

Delaftale nr.: 15
Betegnelse: Rammeaftale om FG4 - FlexGaranti - Garantivogn nummer 3945

1) Kort beskrivelse:

Garantivogn i Århus

2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

Primærglossaret
Hovedgenstand 60112000
Yderligere genstand(e) 60120000
Yderligere genstand(e) 60130000
Åben CPV vælger

3) Mængde eller omfang:

(hvis kendt, anfør kun tal) Enten anslået værdi eksklusive moms:
eller
interval: mellem

4) Angivelse af anden dato for påbegyndelse af tildelingsprocedurerne og/eller varighed af kontrakten

(hvis relevant)
Varighed i måneder: 24 eller dage: (fra tildeling af kontrakten)
eller (hvis kendt)
Planlagt dato for påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejderne:

5) Yderligere oplysninger om delaftaler:


Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:

Delaftale nr.: 16
Betegnelse: Rammeaftale om FG4 - FlexGaranti - Garantivogn nummer 3946

1) Kort beskrivelse:

Garantivogn i Århus

2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

Primærglossaret
Hovedgenstand 60112000
Yderligere genstand(e) 60120000
Yderligere genstand(e) 60130000
Åben CPV vælger

3) Mængde eller omfang:

(hvis kendt, anfør kun tal) Enten anslået værdi eksklusive moms:
eller
interval: mellem

4) Angivelse af anden dato for påbegyndelse af tildelingsprocedurerne og/eller varighed af kontrakten

(hvis relevant)
Varighed i måneder: 24 eller dage: (fra tildeling af kontrakten)
eller (hvis kendt)
Planlagt dato for påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejderne:

5) Yderligere oplysninger om delaftaler:


Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:

Delaftale nr.: 17
Betegnelse: Rammeaftale om FG4 - FlexGaranti - Garantivogn nummer 3952

1) Kort beskrivelse:

Garantivogn i Randers

2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

Primærglossaret
Hovedgenstand 60112000
Yderligere genstand(e) 60120000
Yderligere genstand(e) 60130000
Åben CPV vælger

3) Mængde eller omfang:

(hvis kendt, anfør kun tal) Enten anslået værdi eksklusive moms:
eller
interval: mellem

4) Angivelse af anden dato for påbegyndelse af tildelingsprocedurerne og/eller varighed af kontrakten

(hvis relevant)
Varighed i måneder: 24 eller dage: (fra tildeling af kontrakten)
eller (hvis kendt)
Planlagt dato for påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejderne:

5) Yderligere oplysninger om delaftaler:


Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:

Delaftale nr.: 18
Betegnelse: Rammeaftale om FG4 - FlexGaranti - Garantivogn nummer 3953

1) Kort beskrivelse:

Garantivogn i Randers

2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

Primærglossaret
Hovedgenstand 60112000
Yderligere genstand(e) 60120000
Yderligere genstand(e) 60130000
Åben CPV vælger

3) Mængde eller omfang:

(hvis kendt, anfør kun tal) Enten anslået værdi eksklusive moms:
eller
interval: mellem

4) Angivelse af anden dato for påbegyndelse af tildelingsprocedurerne og/eller varighed af kontrakten

(hvis relevant)
Varighed i måneder: 12 eller dage: (fra tildeling af kontrakten)
eller (hvis kendt)
Planlagt dato for påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejderne:

5) Yderligere oplysninger om delaftaler:


Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:

Delaftale nr.: 19
Betegnelse: Rammeaftale om FG4 - FlexGaranti - Garantivogn nummer 3954

1) Kort beskrivelse:

Garantivogn i Silkeborg

2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

Primærglossaret
Hovedgenstand 60112000
Yderligere genstand(e) 60120000
Yderligere genstand(e) 60130000
Åben CPV vælger

3) Mængde eller omfang:

(hvis kendt, anfør kun tal) Enten anslået værdi eksklusive moms:
eller
interval: mellem

4) Angivelse af anden dato for påbegyndelse af tildelingsprocedurerne og/eller varighed af kontrakten

(hvis relevant)
Varighed i måneder: 24 eller dage: (fra tildeling af kontrakten)
eller (hvis kendt)
Planlagt dato for påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejderne:

5) Yderligere oplysninger om delaftaler:


Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:

Delaftale nr.: 20
Betegnelse: Rammeaftale om FG4 - FlexGaranti - Garantivogn nummer 3955

1) Kort beskrivelse:

Garantivogn i Viborg

2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

Primærglossaret
Hovedgenstand 60112000
Yderligere genstand(e) 60120000
Yderligere genstand(e) 60130000
Åben CPV vælger

3) Mængde eller omfang:

(hvis kendt, anfør kun tal) Enten anslået værdi eksklusive moms:
eller
interval: mellem

4) Angivelse af anden dato for påbegyndelse af tildelingsprocedurerne og/eller varighed af kontrakten

(hvis relevant)
Varighed i måneder: 24 eller dage: (fra tildeling af kontrakten)
eller (hvis kendt)
Planlagt dato for påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejderne:

5) Yderligere oplysninger om delaftaler:


Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:

Delaftale nr.: 21
Betegnelse: Rammeaftale om FG4 - FlexGaranti - Garantivogn nummer 3957

1) Kort beskrivelse:

Garantivogn i Viborg

2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

Primærglossaret
Hovedgenstand 60112000
Yderligere genstand(e) 60120000
Yderligere genstand(e) 60130000
Åben CPV vælger

3) Mængde eller omfang:

(hvis kendt, anfør kun tal) Enten anslået værdi eksklusive moms:
eller
interval: mellem

4) Angivelse af anden dato for påbegyndelse af tildelingsprocedurerne og/eller varighed af kontrakten

(hvis relevant)
Varighed i måneder: 24 eller dage: (fra tildeling af kontrakten)
eller (hvis kendt)
Planlagt dato for påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejderne:

5) Yderligere oplysninger om delaftaler:


Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:

Delaftale nr.: 22
Betegnelse: Rammeaftale om FG4 - FlexGaranti - Garantivogn nummer 3958

1) Kort beskrivelse:

Garantivogn i Viborg

2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

Primærglossaret
Hovedgenstand 60120000
Yderligere genstand(e) 60130000
Yderligere genstand(e) 60112000
Åben CPV vælger

3) Mængde eller omfang:

(hvis kendt, anfør kun tal) Enten anslået værdi eksklusive moms:
eller
interval: mellem

4) Angivelse af anden dato for påbegyndelse af tildelingsprocedurerne og/eller varighed af kontrakten

(hvis relevant)
Varighed i måneder: 24 eller dage: (fra tildeling af kontrakten)
eller (hvis kendt)
Planlagt dato for påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejderne:

5) Yderligere oplysninger om delaftaler:


Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:

Delaftale nr.: 23
Betegnelse: Rammeaftale om FG4 - FlexGaranti - Garantivogn nummer 3960

1) Kort beskrivelse:

Garantivogn i Horsens

2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

Primærglossaret
Hovedgenstand 60112000
Yderligere genstand(e) 60120000
Yderligere genstand(e) 60130000
Åben CPV vælger

3) Mængde eller omfang:

(hvis kendt, anfør kun tal) Enten anslået værdi eksklusive moms:
eller
interval: mellem

4) Angivelse af anden dato for påbegyndelse af tildelingsprocedurerne og/eller varighed af kontrakten

(hvis relevant)
Varighed i måneder: 24 eller dage: (fra tildeling af kontrakten)
eller (hvis kendt)
Planlagt dato for påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejderne:

5) Yderligere oplysninger om delaftaler:


Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:

Delaftale nr.: 24
Betegnelse: Rammeaftale om FG4 - FlexGaranti - Garantivogn nummer 3962

1) Kort beskrivelse:

Garantivogn i Horsens

2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

Primærglossaret
Hovedgenstand 60112000
Yderligere genstand(e) 60120000
Yderligere genstand(e) 60130000
Åben CPV vælger

3) Mængde eller omfang:

(hvis kendt, anfør kun tal) Enten anslået værdi eksklusive moms:
eller
interval: mellem

4) Angivelse af anden dato for påbegyndelse af tildelingsprocedurerne og/eller varighed af kontrakten

(hvis relevant)
Varighed i måneder: 24 eller dage: (fra tildeling af kontrakten)
eller (hvis kendt)
Planlagt dato for påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejderne:

5) Yderligere oplysninger om delaftaler:


Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:

Delaftale nr.: 25
Betegnelse: Rammeaftale om FG4 - FlexGaranti - Garantivogn nummer 3963

1) Kort beskrivelse:

Garantivogn i Horsens

2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

Primærglossaret
Hovedgenstand 60112000
Yderligere genstand(e) 60120000
Yderligere genstand(e) 60130000
Åben CPV vælger

3) Mængde eller omfang:

(hvis kendt, anfør kun tal) Enten anslået værdi eksklusive moms:
eller
interval: mellem

4) Angivelse af anden dato for påbegyndelse af tildelingsprocedurerne og/eller varighed af kontrakten

(hvis relevant)
Varighed i måneder: 12 eller dage: (fra tildeling af kontrakten)
eller (hvis kendt)
Planlagt dato for påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejderne:

5) Yderligere oplysninger om delaftaler:


Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:

Delaftale nr.: 26
Betegnelse: Rammeaftale om FG4 - FlexGaranti - Garantivogn nummer 3964

1) Kort beskrivelse:

Garantivogn i Holstebro

2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

Primærglossaret
Hovedgenstand 60112000
Yderligere genstand(e) 60120000
Yderligere genstand(e) 60130000
Åben CPV vælger

3) Mængde eller omfang:

(hvis kendt, anfør kun tal) Enten anslået værdi eksklusive moms:
eller
interval: mellem

4) Angivelse af anden dato for påbegyndelse af tildelingsprocedurerne og/eller varighed af kontrakten

(hvis relevant)
Varighed i måneder: 24 eller dage: (fra tildeling af kontrakten)
eller (hvis kendt)
Planlagt dato for påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejderne:

5) Yderligere oplysninger om delaftaler:


Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:

Delaftale nr.: 27
Betegnelse: Rammeaftale om FG4 - FlexGaranti - Garantivogn nummer 3965

1) Kort beskrivelse:

Garantivogn i Holstebro

2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

Primærglossaret
Hovedgenstand 60112000
Yderligere genstand(e) 60120000
Yderligere genstand(e) 60130000
Åben CPV vælger

3) Mængde eller omfang:

(hvis kendt, anfør kun tal) Enten anslået værdi eksklusive moms:
eller
interval: mellem

4) Angivelse af anden dato for påbegyndelse af tildelingsprocedurerne og/eller varighed af kontrakten

(hvis relevant)
Varighed i måneder: 24 eller dage: (fra tildeling af kontrakten)
eller (hvis kendt)
Planlagt dato for påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejderne:

5) Yderligere oplysninger om delaftaler:


Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:

Delaftale nr.: 28
Betegnelse: Rammeaftale om FG4 - FlexGaranti - Garantivogn nummer 3966

1) Kort beskrivelse:

Garantivogn i Herning

2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

Primærglossaret
Hovedgenstand 60112000
Yderligere genstand(e) 60120000
Yderligere genstand(e) 60130000
Åben CPV vælger

3) Mængde eller omfang:

(hvis kendt, anfør kun tal) Enten anslået værdi eksklusive moms:
eller
interval: mellem

4) Angivelse af anden dato for påbegyndelse af tildelingsprocedurerne og/eller varighed af kontrakten

(hvis relevant)
Varighed i måneder: 24 eller dage: (fra tildeling af kontrakten)
eller (hvis kendt)
Planlagt dato for påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejderne:

5) Yderligere oplysninger om delaftaler:


Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:

Delaftale nr.: 29
Betegnelse: Rammeaftale om FG4 - FlexGaranti - Garantivogn nummer 3967

1) Kort beskrivelse:

Garantivogn i Herning

2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

Primærglossaret
Hovedgenstand 60112000
Yderligere genstand(e) 60120000
Yderligere genstand(e) 60130000
Åben CPV vælger

3) Mængde eller omfang:

(hvis kendt, anfør kun tal) Enten anslået værdi eksklusive moms:
eller
interval: mellem

4) Angivelse af anden dato for påbegyndelse af tildelingsprocedurerne og/eller varighed af kontrakten

(hvis relevant)
Varighed i måneder: 24 eller dage: (fra tildeling af kontrakten)
eller (hvis kendt)
Planlagt dato for påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejderne:

5) Yderligere oplysninger om delaftaler:


Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:

Delaftale nr.: 30
Betegnelse: Rammeaftale om FG4 - FlexGaranti - Garantivogn nummer 3969

1) Kort beskrivelse:

Garantivogn i Rønde

2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

Primærglossaret
Hovedgenstand 60112000
Yderligere genstand(e) 60120000
Yderligere genstand(e) 60130000
Åben CPV vælger

3) Mængde eller omfang:

(hvis kendt, anfør kun tal) Enten anslået værdi eksklusive moms:
eller
interval: mellem

4) Angivelse af anden dato for påbegyndelse af tildelingsprocedurerne og/eller varighed af kontrakten

(hvis relevant)
Varighed i måneder: 24 eller dage: (fra tildeling af kontrakten)
eller (hvis kendt)
Planlagt dato for påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejderne:

5) Yderligere oplysninger om delaftaler:


Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:

Delaftale nr.: 31
Betegnelse: Rammeaftale om FG4 - FlexGaranti - Garantivogn nummer 3970

1) Kort beskrivelse:

Garantivogn i Skanderborg

2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

Primærglossaret
Hovedgenstand 60112000
Yderligere genstand(e) 60120000
Yderligere genstand(e) 60130000
Åben CPV vælger

3) Mængde eller omfang:

(hvis kendt, anfør kun tal) Enten anslået værdi eksklusive moms:
eller
interval: mellem

4) Angivelse af anden dato for påbegyndelse af tildelingsprocedurerne og/eller varighed af kontrakten

(hvis relevant)
Varighed i måneder: 24 eller dage: (fra tildeling af kontrakten)
eller (hvis kendt)
Planlagt dato for påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejderne:

5) Yderligere oplysninger om delaftaler:


Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:

Delaftale nr.: 32
Betegnelse: Rammeaftale om FG4 - FlexGaranti - Garantivogn nummer 3972

1) Kort beskrivelse:

Garantivogn i Odder

2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

Primærglossaret
Hovedgenstand 60112000
Yderligere genstand(e) 60120000
Yderligere genstand(e) 60130000
Åben CPV vælger

3) Mængde eller omfang:

(hvis kendt, anfør kun tal) Enten anslået værdi eksklusive moms:
eller
interval: mellem

4) Angivelse af anden dato for påbegyndelse af tildelingsprocedurerne og/eller varighed af kontrakten

(hvis relevant)
Varighed i måneder: 24 eller dage: (fra tildeling af kontrakten)
eller (hvis kendt)
Planlagt dato for påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejderne:

5) Yderligere oplysninger om delaftaler:


Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:

Delaftale nr.: 33
Betegnelse: Rammeaftale om FG4 - FlexGaranti - Garantivogn nummer 3974

1) Kort beskrivelse:

Garantivogn i Ringkøbing

2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

Primærglossaret
Hovedgenstand 60112000
Yderligere genstand(e) 60120000
Yderligere genstand(e) 60130000
Åben CPV vælger

3) Mængde eller omfang:

(hvis kendt, anfør kun tal) Enten anslået værdi eksklusive moms:
eller
interval: mellem

4) Angivelse af anden dato for påbegyndelse af tildelingsprocedurerne og/eller varighed af kontrakten

(hvis relevant)
Varighed i måneder: 24 eller dage: (fra tildeling af kontrakten)
eller (hvis kendt)
Planlagt dato for påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejderne:

5) Yderligere oplysninger om delaftaler:


Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:

Delaftale nr.: 34
Betegnelse: Rammeaftale om FG4 - FlexGaranti - Garantivogn nummer 3975

1) Kort beskrivelse:

Garantivogn i Skive

2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

Primærglossaret
Hovedgenstand 60112000
Yderligere genstand(e) 60120000
Yderligere genstand(e) 60130000
Åben CPV vælger

3) Mængde eller omfang:

(hvis kendt, anfør kun tal) Enten anslået værdi eksklusive moms:
eller
interval: mellem

4) Angivelse af anden dato for påbegyndelse af tildelingsprocedurerne og/eller varighed af kontrakten

(hvis relevant)
Varighed i måneder: 24 eller dage: (fra tildeling af kontrakten)
eller (hvis kendt)
Planlagt dato for påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejderne:

5) Yderligere oplysninger om delaftaler:


Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:

Delaftale nr.: 35
Betegnelse: Rammeaftale om FG4 - FlexGaranti - Garantivogn nummer 3977

1) Kort beskrivelse:

Garantivogn i Brande

2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

Primærglossaret
Hovedgenstand 60112000
Yderligere genstand(e) 60120000
Yderligere genstand(e) 60130000
Åben CPV vælger

3) Mængde eller omfang:

(hvis kendt, anfør kun tal) Enten anslået værdi eksklusive moms:
eller
interval: mellem

4) Angivelse af anden dato for påbegyndelse af tildelingsprocedurerne og/eller varighed af kontrakten

(hvis relevant)
Varighed i måneder: 12 eller dage: (fra tildeling af kontrakten)
eller (hvis kendt)
Planlagt dato for påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejderne:

5) Yderligere oplysninger om delaftaler:


Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:

Delaftale nr.: 36
Betegnelse: Rammeaftale om FG4 - FlexGaranti - Garantivogn nummer 4901

1) Kort beskrivelse:

Garantivogn i Vejle

2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

Primærglossaret
Hovedgenstand 60112000
Yderligere genstand(e) 60120000
Yderligere genstand(e) 60130000
Åben CPV vælger

3) Mængde eller omfang:

(hvis kendt, anfør kun tal) Enten anslået værdi eksklusive moms:
eller
interval: mellem

4) Angivelse af anden dato for påbegyndelse af tildelingsprocedurerne og/eller varighed af kontrakten

(hvis relevant)
Varighed i måneder: 24 eller dage: (fra tildeling af kontrakten)
eller (hvis kendt)
Planlagt dato for påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejderne:

5) Yderligere oplysninger om delaftaler:


Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:

Delaftale nr.: 37
Betegnelse: Rammeaftale om FG4 - FlexGaranti - Garantivogn nummer 4903

1) Kort beskrivelse:

Garantivogn i Vejle

2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

Primærglossaret
Hovedgenstand 60112000
Yderligere genstand(e) 60120000
Yderligere genstand(e) 60130000
Åben CPV vælger

3) Mængde eller omfang:

(hvis kendt, anfør kun tal) Enten anslået værdi eksklusive moms:
eller
interval: mellem

4) Angivelse af anden dato for påbegyndelse af tildelingsprocedurerne og/eller varighed af kontrakten

(hvis relevant)
Varighed i måneder: 24 eller dage: (fra tildeling af kontrakten)
eller (hvis kendt)
Planlagt dato for påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejderne:

5) Yderligere oplysninger om delaftaler:


Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:

Delaftale nr.: 38
Betegnelse: Rammeaftale om FG4 - FlexGaranti - Garantivogn nummer 4951

1) Kort beskrivelse:

Garantivogn i Vejle

2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

Primærglossaret
Hovedgenstand 60112000
Yderligere genstand(e) 60120000
Yderligere genstand(e) 60130000
Åben CPV vælger

3) Mængde eller omfang:

(hvis kendt, anfør kun tal) Enten anslået værdi eksklusive moms:
eller
interval: mellem

4) Angivelse af anden dato for påbegyndelse af tildelingsprocedurerne og/eller varighed af kontrakten

(hvis relevant)
Varighed i måneder: 24 eller dage: (fra tildeling af kontrakten)
eller (hvis kendt)
Planlagt dato for påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejderne:

5) Yderligere oplysninger om delaftaler:


Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:

Delaftale nr.: 39
Betegnelse: Rammeaftale om FG4 - FlexGaranti - Garantivogn nummer 4953

1) Kort beskrivelse:

Garantivogn i Vejle

2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

Primærglossaret
Hovedgenstand 60112000
Yderligere genstand(e) 60120000
Yderligere genstand(e) 60130000
Åben CPV vælger

3) Mængde eller omfang:

(hvis kendt, anfør kun tal) Enten anslået værdi eksklusive moms:
eller
interval: mellem

4) Angivelse af anden dato for påbegyndelse af tildelingsprocedurerne og/eller varighed af kontrakten

(hvis relevant)
Varighed i måneder: 24 eller dage: (fra tildeling af kontrakten)
eller (hvis kendt)
Planlagt dato for påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejderne:

5) Yderligere oplysninger om delaftaler:


Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:

Delaftale nr.: 40
Betegnelse: Rammeaftale om FG4 - FlexGaranti - Garantivogn nummer 4807

1) Kort beskrivelse:

Garantivogn i Vejle

2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

Primærglossaret
Hovedgenstand 60112000
Yderligere genstand(e) 60120000
Yderligere genstand(e) 60130000
Åben CPV vælger

3) Mængde eller omfang:

(hvis kendt, anfør kun tal) Enten anslået værdi eksklusive moms:
eller
interval: mellem

4) Angivelse af anden dato for påbegyndelse af tildelingsprocedurerne og/eller varighed af kontrakten

(hvis relevant)
Varighed i måneder: 24 eller dage: (fra tildeling af kontrakten)
eller (hvis kendt)
Planlagt dato for påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejderne:

5) Yderligere oplysninger om delaftaler:


Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:

Delaftale nr.: 41
Betegnelse: Rammeaftale om FG4 - FlexGaranti - Garantivogn nummer 4809

1) Kort beskrivelse:

Garantivogn i Vejle

2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

Primærglossaret
Hovedgenstand 60112000
Yderligere genstand(e) 60120000
Yderligere genstand(e) 60130000
Åben CPV vælger

3) Mængde eller omfang:

(hvis kendt, anfør kun tal) Enten anslået værdi eksklusive moms:
eller
interval: mellem

4) Angivelse af anden dato for påbegyndelse af tildelingsprocedurerne og/eller varighed af kontrakten

(hvis relevant)
Varighed i måneder: 24 eller dage: (fra tildeling af kontrakten)
eller (hvis kendt)
Planlagt dato for påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejderne:

5) Yderligere oplysninger om delaftaler:


Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:

Delaftale nr.: 42
Betegnelse: Rammeaftale om FG4 - FlexGaranti - Garantivogn nummer 4811

1) Kort beskrivelse:

Garantivogn i Vejle

2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

Primærglossaret
Hovedgenstand 60112000
Yderligere genstand(e) 60120000
Yderligere genstand(e) 60130000
Åben CPV vælger

3) Mængde eller omfang:

(hvis kendt, anfør kun tal) Enten anslået værdi eksklusive moms:
eller
interval: mellem

4) Angivelse af anden dato for påbegyndelse af tildelingsprocedurerne og/eller varighed af kontrakten

(hvis relevant)
Varighed i måneder: 24 eller dage: (fra tildeling af kontrakten)
eller (hvis kendt)
Planlagt dato for påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejderne:

5) Yderligere oplysninger om delaftaler:


Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:

Delaftale nr.: 43
Betegnelse: Rammeaftale om FG4 - FlexGaranti - Garantivogn nummer 4905

1) Kort beskrivelse:

Garantivogn i Esbjerg

2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

Primærglossaret
Hovedgenstand 60112000
Yderligere genstand(e) 60120000
Yderligere genstand(e) 60130000
Åben CPV vælger

3) Mængde eller omfang:

(hvis kendt, anfør kun tal) Enten anslået værdi eksklusive moms:
eller
interval: mellem

4) Angivelse af anden dato for påbegyndelse af tildelingsprocedurerne og/eller varighed af kontrakten

(hvis relevant)
Varighed i måneder: 24 eller dage: (fra tildeling af kontrakten)
eller (hvis kendt)
Planlagt dato for påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejderne:

5) Yderligere oplysninger om delaftaler:


Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:

Delaftale nr.: 44
Betegnelse: Rammeaftale om FG4 - FlexGaranti - Garantivogn nummer 4955

1) Kort beskrivelse:

Garantivogn i Esbjerg

2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

Primærglossaret
Hovedgenstand 60112000
Yderligere genstand(e) 60120000
Yderligere genstand(e) 60130000
Åben CPV vælger

3) Mængde eller omfang:

(hvis kendt, anfør kun tal) Enten anslået værdi eksklusive moms:
eller
interval: mellem

4) Angivelse af anden dato for påbegyndelse af tildelingsprocedurerne og/eller varighed af kontrakten

(hvis relevant)
Varighed i måneder: 24 eller dage: (fra tildeling af kontrakten)
eller (hvis kendt)
Planlagt dato for påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejderne:

5) Yderligere oplysninger om delaftaler:


Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:

Delaftale nr.: 45
Betegnelse: Rammeaftale om FG4 - FlexGaranti - Garantivogn nummer 4957

1) Kort beskrivelse:

Garantivogn i Esbjerg

2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

Primærglossaret
Hovedgenstand 60112000
Yderligere genstand(e) 60120000
Yderligere genstand(e) 60130000
Åben CPV vælger

3) Mængde eller omfang:

(hvis kendt, anfør kun tal) Enten anslået værdi eksklusive moms:
eller
interval: mellem

4) Angivelse af anden dato for påbegyndelse af tildelingsprocedurerne og/eller varighed af kontrakten

(hvis relevant)
Varighed i måneder: 24 eller dage: (fra tildeling af kontrakten)
eller (hvis kendt)
Planlagt dato for påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejderne:

5) Yderligere oplysninger om delaftaler:


Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:

Delaftale nr.: 46
Betegnelse: Rammeaftale om FG4 - FlexGaranti - Garantivogn nummer 4813

1) Kort beskrivelse:

Garantivogn i Esbjerg

2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

Primærglossaret
Hovedgenstand 60112000
Yderligere genstand(e) 60120000
Yderligere genstand(e) 60130000
Åben CPV vælger

3) Mængde eller omfang:

(hvis kendt, anfør kun tal) Enten anslået værdi eksklusive moms:
eller
interval: mellem

4) Angivelse af anden dato for påbegyndelse af tildelingsprocedurerne og/eller varighed af kontrakten

(hvis relevant)
Varighed i måneder: 24 eller dage: (fra tildeling af kontrakten)
eller (hvis kendt)
Planlagt dato for påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejderne:

5) Yderligere oplysninger om delaftaler:


Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:

Delaftale nr.: 47
Betegnelse: Rammeaftale om FG4 - FlexGaranti - Garantivogn nummer 4815

1) Kort beskrivelse:

Garantivogn i Esbjerg

2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

Primærglossaret
Hovedgenstand 60112000
Yderligere genstand(e) 60120000
Yderligere genstand(e) 60130000
Åben CPV vælger

3) Mængde eller omfang:

(hvis kendt, anfør kun tal) Enten anslået værdi eksklusive moms:
eller
interval: mellem

4) Angivelse af anden dato for påbegyndelse af tildelingsprocedurerne og/eller varighed af kontrakten

(hvis relevant)
Varighed i måneder: 24 eller dage: (fra tildeling af kontrakten)
eller (hvis kendt)
Planlagt dato for påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejderne:

5) Yderligere oplysninger om delaftaler:


Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:

Delaftale nr.: 48
Betegnelse: Rammeaftale om FG4 - FlexGaranti - Garantivogn nummer 4907

1) Kort beskrivelse:

Garantivogn i Aabenraa

2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

Primærglossaret
Hovedgenstand 60112000
Yderligere genstand(e) 60120000
Yderligere genstand(e) 60130000
Åben CPV vælger

3) Mængde eller omfang:

(hvis kendt, anfør kun tal) Enten anslået værdi eksklusive moms:
eller
interval: mellem

4) Angivelse af anden dato for påbegyndelse af tildelingsprocedurerne og/eller varighed af kontrakten

(hvis relevant)
Varighed i måneder: 24 eller dage: (fra tildeling af kontrakten)
eller (hvis kendt)
Planlagt dato for påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejderne:

5) Yderligere oplysninger om delaftaler:


Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:

Delaftale nr.: 49
Betegnelse: Rammeaftale om FG4 - FlexGaranti - Garantivogn nummer 4909

1) Kort beskrivelse:

Garantivogn i Aabenraa

2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

Primærglossaret
Hovedgenstand 60112000
Yderligere genstand(e) 60120000
Yderligere genstand(e) 60130000
Åben CPV vælger

3) Mængde eller omfang:

(hvis kendt, anfør kun tal) Enten anslået værdi eksklusive moms:
eller
interval: mellem

4) Angivelse af anden dato for påbegyndelse af tildelingsprocedurerne og/eller varighed af kontrakten

(hvis relevant)
Varighed i måneder: 24 eller dage: (fra tildeling af kontrakten)
eller (hvis kendt)
Planlagt dato for påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejderne:

5) Yderligere oplysninger om delaftaler:


Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:

Delaftale nr.: 50
Betegnelse: Rammeaftale om FG4 - FlexGaranti - Garantivogn nummer 4959

1) Kort beskrivelse:

Garantivogn i Aabenraa

2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

Primærglossaret
Hovedgenstand 60112000
Yderligere genstand(e) 60120000
Yderligere genstand(e) 60130000
Åben CPV vælger

3) Mængde eller omfang:

(hvis kendt, anfør kun tal) Enten anslået værdi eksklusive moms:
eller
interval: mellem

4) Angivelse af anden dato for påbegyndelse af tildelingsprocedurerne og/eller varighed af kontrakten

(hvis relevant)
Varighed i måneder: 24 eller dage: (fra tildeling af kontrakten)
eller (hvis kendt)
Planlagt dato for påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejderne:

5) Yderligere oplysninger om delaftaler:


Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:

Delaftale nr.: 51
Betegnelse: Rammeaftale om FG4 - FlexGaranti - Garantivogn nummer 4961

1) Kort beskrivelse:

Garantivogn i Aabenraa

2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

Primærglossaret
Hovedgenstand 60112000
Yderligere genstand(e) 60120000
Yderligere genstand(e) 60130000
Åben CPV vælger

3) Mængde eller omfang:

(hvis kendt, anfør kun tal) Enten anslået værdi eksklusive moms:
eller
interval: mellem

4) Angivelse af anden dato for påbegyndelse af tildelingsprocedurerne og/eller varighed af kontrakten

(hvis relevant)
Varighed i måneder: 24 eller dage: (fra tildeling af kontrakten)
eller (hvis kendt)
Planlagt dato for påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejderne:

5) Yderligere oplysninger om delaftaler:


Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:

Delaftale nr.: 52
Betegnelse: Rammeaftale om FG4 - FlexGaranti - Garantivogn nummer 4817

1) Kort beskrivelse:

Garantivogn i Aabenraa

2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

Primærglossaret
Hovedgenstand 60112000
Yderligere genstand(e) 60120000
Yderligere genstand(e) 60130000
Åben CPV vælger

3) Mængde eller omfang:

(hvis kendt, anfør kun tal) Enten anslået værdi eksklusive moms:
eller
interval: mellem

4) Angivelse af anden dato for påbegyndelse af tildelingsprocedurerne og/eller varighed af kontrakten

(hvis relevant)
Varighed i måneder: 24 eller dage: (fra tildeling af kontrakten)
eller (hvis kendt)
Planlagt dato for påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejderne:

5) Yderligere oplysninger om delaftaler:


Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:

Delaftale nr.: 53
Betegnelse: Rammeaftale om FG4 - FlexGaranti - Garantivogn nummer 4819

1) Kort beskrivelse:

Garantivogn i Aabenraa

2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

Primærglossaret
Hovedgenstand 60112000
Yderligere genstand(e) 60120000
Yderligere genstand(e) 60130000
Åben CPV vælger

3) Mængde eller omfang:

(hvis kendt, anfør kun tal) Enten anslået værdi eksklusive moms:
eller
interval: mellem

4) Angivelse af anden dato for påbegyndelse af tildelingsprocedurerne og/eller varighed af kontrakten

(hvis relevant)
Varighed i måneder: 24 eller dage: (fra tildeling af kontrakten)
eller (hvis kendt)
Planlagt dato for påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejderne:

5) Yderligere oplysninger om delaftaler:


Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:

Delaftale nr.: 54
Betegnelse: Rammeaftale om FG4 - FlexGaranti - Garantivogn nummer 4821

1) Kort beskrivelse:

Garantivogn i Aabenraa

2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

Primærglossaret
Hovedgenstand 60112000
Yderligere genstand(e) 60120000
Yderligere genstand(e) 60130000
Åben CPV vælger

3) Mængde eller omfang:

(hvis kendt, anfør kun tal) Enten anslået værdi eksklusive moms:
eller
interval: mellem

4) Angivelse af anden dato for påbegyndelse af tildelingsprocedurerne og/eller varighed af kontrakten

(hvis relevant)
Varighed i måneder: 24 eller dage: (fra tildeling af kontrakten)
eller (hvis kendt)
Planlagt dato for påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejderne:

5) Yderligere oplysninger om delaftaler:


Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:

Delaftale nr.: 55
Betegnelse: Rammeaftale om FG4 - FlexGaranti - Garantivogn nummer 4963

1) Kort beskrivelse:

Garantivogn i Sønderborg

2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

Primærglossaret
Hovedgenstand 60112000
Yderligere genstand(e) 60120000
Yderligere genstand(e) 60130000
Åben CPV vælger

3) Mængde eller omfang:

(hvis kendt, anfør kun tal) Enten anslået værdi eksklusive moms:
eller
interval: mellem

4) Angivelse af anden dato for påbegyndelse af tildelingsprocedurerne og/eller varighed af kontrakten

(hvis relevant)
Varighed i måneder: 24 eller dage: (fra tildeling af kontrakten)
eller (hvis kendt)
Planlagt dato for påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejderne:

5) Yderligere oplysninger om delaftaler:


Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:

Delaftale nr.: 56
Betegnelse: Rammeaftale om FG4 - FlexGaranti - Garantivogn nummer 4965

1) Kort beskrivelse:

Garantivogn i Sønderborg

2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

Primærglossaret
Hovedgenstand 60112000
Yderligere genstand(e) 60120000
Yderligere genstand(e) 60130000
Åben CPV vælger

3) Mængde eller omfang:

(hvis kendt, anfør kun tal) Enten anslået værdi eksklusive moms:
eller
interval: mellem

4) Angivelse af anden dato for påbegyndelse af tildelingsprocedurerne og/eller varighed af kontrakten

(hvis relevant)
Varighed i måneder: 24 eller dage: (fra tildeling af kontrakten)
eller (hvis kendt)
Planlagt dato for påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejderne:

5) Yderligere oplysninger om delaftaler:


Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:

Delaftale nr.: 57
Betegnelse: Rammeaftale om FG4 - FlexGaranti - Garantivogn nummer 4823

1) Kort beskrivelse:

Garantivogn i Sønderborg

2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

Primærglossaret
Hovedgenstand 60112000
Yderligere genstand(e) 60120000
Yderligere genstand(e) 60130000
Åben CPV vælger

3) Mængde eller omfang:

(hvis kendt, anfør kun tal) Enten anslået værdi eksklusive moms:
eller
interval: mellem

4) Angivelse af anden dato for påbegyndelse af tildelingsprocedurerne og/eller varighed af kontrakten

(hvis relevant)
Varighed i måneder: 24 eller dage: (fra tildeling af kontrakten)
eller (hvis kendt)
Planlagt dato for påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejderne:

5) Yderligere oplysninger om delaftaler:


Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:

Delaftale nr.: 58
Betegnelse: Rammeaftale om FG4 - FlexGaranti - Garantivogn nummer 4825

1) Kort beskrivelse:

Garantivogn i Sønderborg

2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

Primærglossaret
Hovedgenstand 60112000
Yderligere genstand(e) 60120000
Yderligere genstand(e) 60130000
Åben CPV vælger

3) Mængde eller omfang:

(hvis kendt, anfør kun tal) Enten anslået værdi eksklusive moms:
eller
interval: mellem

4) Angivelse af anden dato for påbegyndelse af tildelingsprocedurerne og/eller varighed af kontrakten

(hvis relevant)
Varighed i måneder: 24 eller dage: (fra tildeling af kontrakten)
eller (hvis kendt)
Planlagt dato for påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejderne:

5) Yderligere oplysninger om delaftaler:


Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:

Delaftale nr.: 59
Betegnelse: Rammeaftale om FG4 - FlexGaranti - Garantivogn nummer 4911

1) Kort beskrivelse:

Garantivogn i Kolding

2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

Primærglossaret
Hovedgenstand 60112000
Yderligere genstand(e) 60120000
Yderligere genstand(e) 60130000
Åben CPV vælger

3) Mængde eller omfang:

(hvis kendt, anfør kun tal) Enten anslået værdi eksklusive moms:
eller
interval: mellem

4) Angivelse af anden dato for påbegyndelse af tildelingsprocedurerne og/eller varighed af kontrakten

(hvis relevant)
Varighed i måneder: 24 eller dage: (fra tildeling af kontrakten)
eller (hvis kendt)
Planlagt dato for påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejderne:

5) Yderligere oplysninger om delaftaler:


Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:

Delaftale nr.: 60
Betegnelse: Rammeaftale om FG4 - FlexGaranti - Garantivogn nummer 4967

1) Kort beskrivelse:

Garantivogn i Kolding

2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

Primærglossaret
Hovedgenstand 60112000
Yderligere genstand(e) 60120000
Yderligere genstand(e) 60130000
Åben CPV vælger

3) Mængde eller omfang:

(hvis kendt, anfør kun tal) Enten anslået værdi eksklusive moms:
eller
interval: mellem

4) Angivelse af anden dato for påbegyndelse af tildelingsprocedurerne og/eller varighed af kontrakten

(hvis relevant)
Varighed i måneder: 24 eller dage: (fra tildeling af kontrakten)
eller (hvis kendt)
Planlagt dato for påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejderne:

5) Yderligere oplysninger om delaftaler:


Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:

Delaftale nr.: 61
Betegnelse: Rammeaftale om FG4 - FlexGaranti - Garantivogn nummer 4969

1) Kort beskrivelse:

Garantivogn i Kolding

2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

Primærglossaret
Hovedgenstand 60112000
Yderligere genstand(e) 60120000
Yderligere genstand(e) 60130000
Åben CPV vælger

3) Mængde eller omfang:

(hvis kendt, anfør kun tal) Enten anslået værdi eksklusive moms:
eller
interval: mellem

4) Angivelse af anden dato for påbegyndelse af tildelingsprocedurerne og/eller varighed af kontrakten

(hvis relevant)
Varighed i måneder: eller dage: (fra tildeling af kontrakten)
eller (hvis kendt)
Planlagt dato for påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejderne:

5) Yderligere oplysninger om delaftaler:


Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:

Delaftale nr.: 62
Betegnelse: Rammeaftale om FG4 - FlexGaranti - Garantivogn nummer 4827

1) Kort beskrivelse:

Garantivogn i Kolding

2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

Primærglossaret
Hovedgenstand 60112000
Yderligere genstand(e) 60120000
Yderligere genstand(e) 60130000
Åben CPV vælger

3) Mængde eller omfang:

(hvis kendt, anfør kun tal) Enten anslået værdi eksklusive moms:
eller
interval: mellem

4) Angivelse af anden dato for påbegyndelse af tildelingsprocedurerne og/eller varighed af kontrakten

(hvis relevant)
Varighed i måneder: 24 eller dage: (fra tildeling af kontrakten)
eller (hvis kendt)
Planlagt dato for påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejderne:

5) Yderligere oplysninger om delaftaler:


Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:

Delaftale nr.: 63
Betegnelse: Rammeaftale om FG4 - FlexGaranti - Garantivogn nummer 4829

1) Kort beskrivelse:

Garantivogn i Kolding

2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

Primærglossaret
Hovedgenstand 60112000
Yderligere genstand(e) 60120000
Yderligere genstand(e) 60130000
Åben CPV vælger

3) Mængde eller omfang:

(hvis kendt, anfør kun tal) Enten anslået værdi eksklusive moms:
eller
interval: mellem

4) Angivelse af anden dato for påbegyndelse af tildelingsprocedurerne og/eller varighed af kontrakten

(hvis relevant)
Varighed i måneder: 24 eller dage: (fra tildeling af kontrakten)
eller (hvis kendt)
Planlagt dato for påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejderne:

5) Yderligere oplysninger om delaftaler:


Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:

Delaftale nr.: 64
Betegnelse: Rammeaftale om FG4 - FlexGaranti - Garantivogn nummer 4831

1) Kort beskrivelse:

Garantivogn i Kolding

2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

Primærglossaret
Hovedgenstand 60112000
Yderligere genstand(e) 60120000
Yderligere genstand(e) 60130000
Åben CPV vælger

3) Mængde eller omfang:

(hvis kendt, anfør kun tal) Enten anslået værdi eksklusive moms:
eller
interval: mellem

4) Angivelse af anden dato for påbegyndelse af tildelingsprocedurerne og/eller varighed af kontrakten

(hvis relevant)
Varighed i måneder: 24 eller dage: (fra tildeling af kontrakten)
eller (hvis kendt)
Planlagt dato for påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejderne:

5) Yderligere oplysninger om delaftaler:


Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:

Delaftale nr.: 65
Betegnelse: Rammeaftale om FG4 - FlexGaranti - Garantivogn nummer 4913

1) Kort beskrivelse:

Garantivogn i Tønder

2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

Primærglossaret
Hovedgenstand 60112000
Yderligere genstand(e) 60120000
Yderligere genstand(e) 60130000
Åben CPV vælger

3) Mængde eller omfang:

(hvis kendt, anfør kun tal) Enten anslået værdi eksklusive moms:
eller
interval: mellem

4) Angivelse af anden dato for påbegyndelse af tildelingsprocedurerne og/eller varighed af kontrakten

(hvis relevant)
Varighed i måneder: eller dage: (fra tildeling af kontrakten)
eller (hvis kendt)
Planlagt dato for påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejderne:

5) Yderligere oplysninger om delaftaler:


Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:

Delaftale nr.: 66
Betegnelse: Rammeaftale om FG4 - FlexGaranti - Garantivogn nummer 4971

1) Kort beskrivelse:

Garantivogn i Tønder

2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

Primærglossaret
Hovedgenstand 60112000
Yderligere genstand(e) 60120000
Yderligere genstand(e) 60130000
Åben CPV vælger

3) Mængde eller omfang:

(hvis kendt, anfør kun tal) Enten anslået værdi eksklusive moms:
eller
interval: mellem

4) Angivelse af anden dato for påbegyndelse af tildelingsprocedurerne og/eller varighed af kontrakten

(hvis relevant)
Varighed i måneder: 24 eller dage: (fra tildeling af kontrakten)
eller (hvis kendt)
Planlagt dato for påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejderne:

5) Yderligere oplysninger om delaftaler:


Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:

Delaftale nr.: 67
Betegnelse: Rammeaftale om FG4 - FlexGaranti - Garantivogn nummer 4915

1) Kort beskrivelse:

Garantivogn i Varde

2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

Primærglossaret
Hovedgenstand 60112000
Yderligere genstand(e) 60120000
Yderligere genstand(e) 60130000
Åben CPV vælger

3) Mængde eller omfang:

(hvis kendt, anfør kun tal) Enten anslået værdi eksklusive moms:
eller
interval: mellem

4) Angivelse af anden dato for påbegyndelse af tildelingsprocedurerne og/eller varighed af kontrakten

(hvis relevant)
Varighed i måneder: 24 eller dage: (fra tildeling af kontrakten)
eller (hvis kendt)
Planlagt dato for påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejderne:

5) Yderligere oplysninger om delaftaler:


Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:

Delaftale nr.: 68
Betegnelse: Rammeaftale om FG4 - FlexGaranti - Garantivogn nummer 4973

1) Kort beskrivelse:

Garantivogn i Varde

2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

Primærglossaret
Hovedgenstand 60112000
Yderligere genstand(e) 60120000
Yderligere genstand(e) 60130000
Åben CPV vælger

3) Mængde eller omfang:

(hvis kendt, anfør kun tal) Enten anslået værdi eksklusive moms:
eller
interval: mellem

4) Angivelse af anden dato for påbegyndelse af tildelingsprocedurerne og/eller varighed af kontrakten

(hvis relevant)
Varighed i måneder: 24 eller dage: (fra tildeling af kontrakten)
eller (hvis kendt)
Planlagt dato for påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejderne:

5) Yderligere oplysninger om delaftaler:


Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:

Delaftale nr.: 69
Betegnelse: Rammeaftale om FG4 - FlexGaranti - Garantivogn nummer 4975

1) Kort beskrivelse:

Garantivogn i Padborg

2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

Primærglossaret
Hovedgenstand 60112000
Yderligere genstand(e) 60120000
Yderligere genstand(e) 60130000
Åben CPV vælger

3) Mængde eller omfang:

(hvis kendt, anfør kun tal) Enten anslået værdi eksklusive moms:
eller
interval: mellem

4) Angivelse af anden dato for påbegyndelse af tildelingsprocedurerne og/eller varighed af kontrakten

(hvis relevant)
Varighed i måneder: 24 eller dage: (fra tildeling af kontrakten)
eller (hvis kendt)
Planlagt dato for påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejderne:

5) Yderligere oplysninger om delaftaler:


Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:

Delaftale nr.: 70
Betegnelse: Rammeaftale om FG4 - FlexGaranti - Garantivogn nummer 4977

1) Kort beskrivelse:

Garantivogn i Fredericia

2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

Primærglossaret
Hovedgenstand 60112000
Yderligere genstand(e) 60120000
Yderligere genstand(e) 60130000
Åben CPV vælger

3) Mængde eller omfang:

(hvis kendt, anfør kun tal) Enten anslået værdi eksklusive moms:
eller
interval: mellem

4) Angivelse af anden dato for påbegyndelse af tildelingsprocedurerne og/eller varighed af kontrakten

(hvis relevant)
Varighed i måneder: eller dage: (fra tildeling af kontrakten)
eller (hvis kendt)
Planlagt dato for påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejderne:

5) Yderligere oplysninger om delaftaler:


Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:

Delaftale nr.: 71
Betegnelse: Rammeaftale om FG4 - FlexGaranti - Garantivogn nummer 4845

1) Kort beskrivelse:

Garantivogn i Fredericia

2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

Primærglossaret
Hovedgenstand 60112000
Yderligere genstand(e) 60120000
Yderligere genstand(e) 60130000
Åben CPV vælger

3) Mængde eller omfang:

(hvis kendt, anfør kun tal) Enten anslået værdi eksklusive moms:
eller
interval: mellem

4) Angivelse af anden dato for påbegyndelse af tildelingsprocedurerne og/eller varighed af kontrakten

(hvis relevant)
Varighed i måneder: 24 eller dage: (fra tildeling af kontrakten)
eller (hvis kendt)
Planlagt dato for påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejderne:

5) Yderligere oplysninger om delaftaler:


Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:

Delaftale nr.: 72
Betegnelse: Rammeaftale om FG4 - FlexGaranti - Garantivogn nummer 4979

1) Kort beskrivelse:

Garantivogn i Haderslev

2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

Primærglossaret
Hovedgenstand 60112000
Yderligere genstand(e) 60120000
Yderligere genstand(e) 60130000
Åben CPV vælger

3) Mængde eller omfang:

(hvis kendt, anfør kun tal) Enten anslået værdi eksklusive moms:
eller
interval: mellem

4) Angivelse af anden dato for påbegyndelse af tildelingsprocedurerne og/eller varighed af kontrakten

(hvis relevant)
Varighed i måneder: 24 eller dage: (fra tildeling af kontrakten)
eller (hvis kendt)
Planlagt dato for påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejderne:

5) Yderligere oplysninger om delaftaler:


Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:

Delaftale nr.: 73
Betegnelse: Rammeaftale om FG4 - FlexGaranti - Garantivogn nummer 4981

1) Kort beskrivelse:

Garantivogn i Haderslev

2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

Primærglossaret
Hovedgenstand 60112000
Yderligere genstand(e) 60120000
Yderligere genstand(e) 60130000
Åben CPV vælger

3) Mængde eller omfang:

(hvis kendt, anfør kun tal) Enten anslået værdi eksklusive moms:
eller
interval: mellem

4) Angivelse af anden dato for påbegyndelse af tildelingsprocedurerne og/eller varighed af kontrakten

(hvis relevant)
Varighed i måneder: 24 eller dage: (fra tildeling af kontrakten)
eller (hvis kendt)
Planlagt dato for påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejderne:

5) Yderligere oplysninger om delaftaler:


Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:

Delaftale nr.: 74
Betegnelse: Rammeaftale om FG4 - FlexGaranti - Garantivogn nummer 4833

1) Kort beskrivelse:

Garantivogn i Haderslev

2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

Primærglossaret
Hovedgenstand 60112000
Yderligere genstand(e) 60120000
Yderligere genstand(e) 60130000
Åben CPV vælger

3) Mængde eller omfang:

(hvis kendt, anfør kun tal) Enten anslået værdi eksklusive moms:
eller
interval: mellem

4) Angivelse af anden dato for påbegyndelse af tildelingsprocedurerne og/eller varighed af kontrakten

(hvis relevant)
Varighed i måneder: 24 eller dage: (fra tildeling af kontrakten)
eller (hvis kendt)
Planlagt dato for påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejderne:

5) Yderligere oplysninger om delaftaler:


Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:

Delaftale nr.: 75
Betegnelse: Rammeaftale om FG4 - FlexGaranti - Garantivogn nummer 4835

1) Kort beskrivelse:

Garantivogn i Haderslev

2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

Primærglossaret
Hovedgenstand 60112000
Yderligere genstand(e) 60120000
Yderligere genstand(e) 60130000
Åben CPV vælger

3) Mængde eller omfang:

(hvis kendt, anfør kun tal) Enten anslået værdi eksklusive moms:
eller
interval: mellem

4) Angivelse af anden dato for påbegyndelse af tildelingsprocedurerne og/eller varighed af kontrakten

(hvis relevant)
Varighed i måneder: 24 eller dage: (fra tildeling af kontrakten)
eller (hvis kendt)
Planlagt dato for påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejderne:

5) Yderligere oplysninger om delaftaler:


Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:

Delaftale nr.: 76
Betegnelse: Rammeaftale om FG4 - FlexGaranti - Garantivogn nummer 4837

1) Kort beskrivelse:

Garantivogn i Haderslev

2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

Primærglossaret
Hovedgenstand 60112000
Yderligere genstand(e) 60120000
Yderligere genstand(e) 60130000
Åben CPV vælger

3) Mængde eller omfang:

(hvis kendt, anfør kun tal) Enten anslået værdi eksklusive moms:
eller
interval: mellem

4) Angivelse af anden dato for påbegyndelse af tildelingsprocedurerne og/eller varighed af kontrakten

(hvis relevant)
Varighed i måneder: 24 eller dage: (fra tildeling af kontrakten)
eller (hvis kendt)
Planlagt dato for påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejderne:

5) Yderligere oplysninger om delaftaler:


Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:

Delaftale nr.: 77
Betegnelse: Rammeaftale om FG4 - FlexGaranti - Garantivogn nummer 4839

1) Kort beskrivelse:

Garantivogn i Haderslev

2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

Primærglossaret
Hovedgenstand 60112000
Yderligere genstand(e) 60120000
Yderligere genstand(e) 60130000
Åben CPV vælger

3) Mængde eller omfang:

(hvis kendt, anfør kun tal) Enten anslået værdi eksklusive moms:
eller
interval: mellem

4) Angivelse af anden dato for påbegyndelse af tildelingsprocedurerne og/eller varighed af kontrakten

(hvis relevant)
Varighed i måneder: 24 eller dage: (fra tildeling af kontrakten)
eller (hvis kendt)
Planlagt dato for påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejderne:

5) Yderligere oplysninger om delaftaler:


Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:

Delaftale nr.: 78
Betegnelse: Rammeaftale om FG4 - FlexGaranti - Garantivogn nummer 4841

1) Kort beskrivelse:

Garantivogn i Haderslev

2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

Primærglossaret
Hovedgenstand 60112000
Yderligere genstand(e) 60120000
Yderligere genstand(e) 60130000
Åben CPV vælger

3) Mængde eller omfang:

(hvis kendt, anfør kun tal) Enten anslået værdi eksklusive moms:
eller
interval: mellem

4) Angivelse af anden dato for påbegyndelse af tildelingsprocedurerne og/eller varighed af kontrakten

(hvis relevant)
Varighed i måneder: 24 eller dage: (fra tildeling af kontrakten)
eller (hvis kendt)
Planlagt dato for påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejderne:

5) Yderligere oplysninger om delaftaler:


Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:

Delaftale nr.: 79
Betegnelse: Rammeaftale om FG4 - FlexGaranti - Garantivogn nummer 4843

1) Kort beskrivelse:

Garantivogn i Haderslev

2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

Primærglossaret
Hovedgenstand 60112000
Yderligere genstand(e) 60120000
Yderligere genstand(e) 60130000
Åben CPV vælger

3) Mængde eller omfang:

(hvis kendt, anfør kun tal) Enten anslået værdi eksklusive moms:
eller
interval: mellem

4) Angivelse af anden dato for påbegyndelse af tildelingsprocedurerne og/eller varighed af kontrakten

(hvis relevant)
Varighed i måneder: 24 eller dage: (fra tildeling af kontrakten)
eller (hvis kendt)
Planlagt dato for påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejderne:

5) Yderligere oplysninger om delaftaler:


Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:

Delaftale nr.: 80
Betegnelse: Rammeaftale om FG4 - FlexGaranti - Garantivogn nummer 2983

1) Kort beskrivelse:

Garantivogn i Svendborg

2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

Primærglossaret
Hovedgenstand 60112000
Yderligere genstand(e) 60120000
Yderligere genstand(e) 60130000
Åben CPV vælger

3) Mængde eller omfang:

(hvis kendt, anfør kun tal) Enten anslået værdi eksklusive moms:
eller
interval: mellem

4) Angivelse af anden dato for påbegyndelse af tildelingsprocedurerne og/eller varighed af kontrakten

(hvis relevant)
Varighed i måneder: 24 eller dage: (fra tildeling af kontrakten)
eller (hvis kendt)
Planlagt dato for påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejderne:

5) Yderligere oplysninger om delaftaler:


Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:

Delaftale nr.: 81
Betegnelse: Rammeaftale om FG4 - FlexGaranti - Garantivogn nummer 2984

1) Kort beskrivelse:

Garantivogn i Svendborg

2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

Primærglossaret
Hovedgenstand 60112000
Yderligere genstand(e) 60120000
Yderligere genstand(e) 60130000
Åben CPV vælger

3) Mængde eller omfang:

(hvis kendt, anfør kun tal) Enten anslået værdi eksklusive moms:
eller
interval: mellem

4) Angivelse af anden dato for påbegyndelse af tildelingsprocedurerne og/eller varighed af kontrakten

(hvis relevant)
Varighed i måneder: 24 eller dage: (fra tildeling af kontrakten)
eller (hvis kendt)
Planlagt dato for påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejderne:

5) Yderligere oplysninger om delaftaler:


Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:

Delaftale nr.: 82
Betegnelse: Rammeaftale om FG4 - FlexGaranti - Garantivogn nummer 2985

1) Kort beskrivelse:

Garantivogn i Kerteminde

2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

Primærglossaret
Hovedgenstand 60112000
Yderligere genstand(e) 60120000
Yderligere genstand(e) 60130000
Åben CPV vælger

3) Mængde eller omfang:

(hvis kendt, anfør kun tal) Enten anslået værdi eksklusive moms:
eller
interval: mellem

4) Angivelse af anden dato for påbegyndelse af tildelingsprocedurerne og/eller varighed af kontrakten

(hvis relevant)
Varighed i måneder: 24 eller dage: (fra tildeling af kontrakten)
eller (hvis kendt)
Planlagt dato for påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejderne:

5) Yderligere oplysninger om delaftaler:


Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:

Delaftale nr.: 83
Betegnelse: Rammeaftale om FG4 - FlexGaranti - Garantivogn nummer 2986

1) Kort beskrivelse:

Garantivogn i Kerteminde

2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

Primærglossaret
Hovedgenstand 60112000
Yderligere genstand(e) 60120000
Yderligere genstand(e) 60130000
Åben CPV vælger

3) Mængde eller omfang:

(hvis kendt, anfør kun tal) Enten anslået værdi eksklusive moms:
eller
interval: mellem

4) Angivelse af anden dato for påbegyndelse af tildelingsprocedurerne og/eller varighed af kontrakten

(hvis relevant)
Varighed i måneder: 24 eller dage: (fra tildeling af kontrakten)
eller (hvis kendt)
Planlagt dato for påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejderne:

5) Yderligere oplysninger om delaftaler:


Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:

Delaftale nr.: 84
Betegnelse: Rammeaftale om FG4 - FlexGaranti - Garantivogn nummer 2987

1) Kort beskrivelse:

Garantivogn i Langeland

2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

Primærglossaret
Hovedgenstand 60112000
Yderligere genstand(e) 60120000
Yderligere genstand(e) 60130000
Åben CPV vælger

3) Mængde eller omfang:

(hvis kendt, anfør kun tal) Enten anslået værdi eksklusive moms:
eller
interval: mellem

4) Angivelse af anden dato for påbegyndelse af tildelingsprocedurerne og/eller varighed af kontrakten

(hvis relevant)
Varighed i måneder: 24 eller dage: (fra tildeling af kontrakten)
eller (hvis kendt)
Planlagt dato for påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejderne:

5) Yderligere oplysninger om delaftaler:


Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:

Delaftale nr.: 85
Betegnelse: Rammeaftale om FG4 - FlexGaranti - Pakke 1 garantivogne nummer 2939,2940,2941,2942,2943,2945,2946,2947,2948,2949,2952

1) Kort beskrivelse:

Pakke 1 garantivogne i Odense

2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

Primærglossaret
Hovedgenstand 60112000
Yderligere genstand(e) 60120000
Yderligere genstand(e) 60130000
Åben CPV vælger

3) Mængde eller omfang:

(hvis kendt, anfør kun tal) Enten anslået værdi eksklusive moms:
eller
interval: mellem

4) Angivelse af anden dato for påbegyndelse af tildelingsprocedurerne og/eller varighed af kontrakten

(hvis relevant)
Varighed i måneder: 24 eller dage: (fra tildeling af kontrakten)
eller (hvis kendt)
Planlagt dato for påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejderne:

5) Yderligere oplysninger om delaftaler:


Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:

Delaftale nr.: 86
Betegnelse: Rammeaftale om FG4 - FlexGaranti - Pakke 2 garantivogne nummer 2953,2954,2955,2956,2957,2958

1) Kort beskrivelse:

Pakke 2 garantivogne i Odense

2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

Primærglossaret
Hovedgenstand 60112000
Yderligere genstand(e) 60120000
Yderligere genstand(e) 60130000
Åben CPV vælger

3) Mængde eller omfang:

(hvis kendt, anfør kun tal) Enten anslået værdi eksklusive moms:
eller
interval: mellem

4) Angivelse af anden dato for påbegyndelse af tildelingsprocedurerne og/eller varighed af kontrakten

(hvis relevant)
Varighed i måneder: 24 eller dage: (fra tildeling af kontrakten)
eller (hvis kendt)
Planlagt dato for påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejderne:

5) Yderligere oplysninger om delaftaler:


Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:

Delaftale nr.: 87
Betegnelse: Rammeaftale om FG4 - FlexGaranti - Pakke 3 garantivogne nummer 2959,2962,2963,2967,2969,2971,2972,2973,2974

1) Kort beskrivelse:

Pakke 3 garantivogne i Odense

2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

Primærglossaret
Hovedgenstand 60112000
Yderligere genstand(e) 60120000
Yderligere genstand(e) 60130000
Åben CPV vælger

3) Mængde eller omfang:

(hvis kendt, anfør kun tal) Enten anslået værdi eksklusive moms:
eller
interval: mellem

4) Angivelse af anden dato for påbegyndelse af tildelingsprocedurerne og/eller varighed af kontrakten

(hvis relevant)
Varighed i måneder: 24 eller dage: (fra tildeling af kontrakten)
eller (hvis kendt)
Planlagt dato for påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejderne:

5) Yderligere oplysninger om delaftaler:


Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:

Delaftale nr.: 88
Betegnelse: Rammeaftale om FG4 - FlexGaranti - Pakke 4 garantivogne nummer 2975,2976,2977,2978,2979,2980,2981,2982

1) Kort beskrivelse:

Pakke 4 garantivogne i Odense

2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

Primærglossaret
Hovedgenstand 60112000
Yderligere genstand(e) 60120000
Yderligere genstand(e) 60130000
Åben CPV vælger

3) Mængde eller omfang:

(hvis kendt, anfør kun tal) Enten anslået værdi eksklusive moms:
eller
interval: mellem

4) Angivelse af anden dato for påbegyndelse af tildelingsprocedurerne og/eller varighed af kontrakten

(hvis relevant)
Varighed i måneder: 12 eller dage: (fra tildeling af kontrakten)
eller (hvis kendt)
Planlagt dato for påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejderne:

5) Yderligere oplysninger om delaftaler:


Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:

Delaftale nr.: 89
Betegnelse: Rammeaftale om FG4 - FlexGaranti - Pakke 5 garantivogne nummer 2983,2984,2985,2986,2987,2988,2990,2991,2992,2993,2994,2995,2996,2997,2998

1) Kort beskrivelse:

Pakke 5 garantivogne i Odense

2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

Primærglossaret
Hovedgenstand 60112000
Yderligere genstand(e) 60120000
Yderligere genstand(e) 60130000
Åben CPV vælger

3) Mængde eller omfang:

(hvis kendt, anfør kun tal) Enten anslået værdi eksklusive moms:
eller
interval: mellem

4) Angivelse af anden dato for påbegyndelse af tildelingsprocedurerne og/eller varighed af kontrakten

(hvis relevant)
Varighed i måneder: 12 eller dage: (fra tildeling af kontrakten)
eller (hvis kendt)
Planlagt dato for påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejderne:

5) Yderligere oplysninger om delaftaler:


Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:

Delaftale nr.: 90
Betegnelse: Rammeaftale om FG4 - FlexGaranti - Pakke 6 garantivogne nummer 2999,2921,2922,2923,2924,2925,2926,2927,2928,2929,2930,2931,2932,2933

1) Kort beskrivelse:

Pakke 6 garantivogne i Odense

2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

Primærglossaret
Hovedgenstand 60112000
Yderligere genstand(e) 60120000
Yderligere genstand(e) 60130000
Åben CPV vælger

3) Mængde eller omfang:

(hvis kendt, anfør kun tal) Enten anslået værdi eksklusive moms:
eller
interval: mellem

4) Angivelse af anden dato for påbegyndelse af tildelingsprocedurerne og/eller varighed af kontrakten

(hvis relevant)
Varighed i måneder: 12 eller dage: (fra tildeling af kontrakten)
eller (hvis kendt)
Planlagt dato for påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejderne:

5) Yderligere oplysninger om delaftaler:

II.1.9) Oplysninger om alternative tilbud

Alternative tilbud vil blive taget i betragtning nej

II.2) Kontraktens mængde eller omfang

II.2.1) Samlet mængde eller omfang:

(inklusive alle delaftaler, forlængelser og optioner, hvis relevant)
(hvis kendt, anfør kun tal)
Anslået værdi eksklusive moms:
eller
interval: mellem

II.2.2) Oplysninger om optioner

(hvis relevant)
Optioner ja (hvis ja) Beskrivelse af disse optioner:

For hver af delaftalerne kan udbyder udløse en option på en garantivogn yderligere med samme placering og vogntype som den oprindelige delaftale. Denne option opretholdes i rammeaftalens løbetid.

(hvis kendt) Foreløbig tidsplan for anvendelse af disse optioner: måneder: eller dage: (fra tildeling af kontrakten)

II.2.3) Oplysninger om forlængelse

(hvis relevant)
Denne kontrakt kan forlænges ja Antal gange, der er mulighed for forlængelse: (i givet fald) 2 eller interval: mellem
(hvis kendt) Hvis der er tale om kontrakter, der kan forlænges: forventet tidsramme for efterfølgende udbud:
måneder: eller dage: (fra tildeling af kontrakten)

II.3) Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse

Varighed i måneder: eller dage: (fra tildeling af kontrakten)
eller
Påbegyndelse 01/03/2015
Færdiggørelse: 28/02/2017

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Kontraktbetingelser

III.1.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

(hvis relevant)

III.1.2) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

https://www.ethics.dk/asp4/tender/fynbus_1104_20140904.nsf/dspl eafs/dawelcome?OpenDocument

III.1.3) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

(hvis relevant)

III.1.4) Andre særlige vilkår

(hvis relevant)

III.2) Betingelser for deltagelse

III.2.1) De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:

Tro- og loveerklæring om i hvilket omfang tilbudsgivere har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige.

Tro- og loveerklæring på at alle chauffører tilknyttet kørslen har en blank (negativ) børneattest.

EP/OST-tilladelse, bustilladelse eller en taxabevilling

Gyldig registreringsattest for alle biler omfattet af rammeaftalen

III.2.2) Økonomisk og finansiel kapacitet

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:

III.2.3) Teknisk kapacitet

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:

https://www.ethics.dk/asp4/tender/fynbus_1104_20140904.nsf/dspl eafs/dawelcome?OpenDocument

III.2.4) Oplysning om reserverede kontrakter

(hvis relevant)

III.3) Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter

III.3.1) Oplysninger om en bestemt profession

Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession ja

Udførsel af kørslen er i henhold til lovgivning forbeholdt personer med tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring efter busloven og/eller taxiloven.

III.3.2) Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen

Juridiske personer bør anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen nej

Del IV: Procedure

IV.1) Type procedure

IV.1.1) Type procedure

Offentlig

IV.2) Tildelingskriterier

IV.2.1) Tildelingskriterier (sæt kryds i den eller de relevante rubrikker)

Laveste pris

IV.2.2) Oplysninger om elektronisk auktion

Der vil blive anvendt elektronisk auktion: nej

IV.3) Administrative oplysninger

IV.3.1) Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:

(hvis relevant)

201406-10487

IV.3.2) Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?

ja (hvis ja)
Vejledende forhåndsmeddelelse
Bekendtgørelsens nummer i EUT: 2014/S 117-208369 af 20/06/2014

IV.3.3) Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter

(hvis der er tale om en konkurrencepræget dialog)
Frist for modtagelse af anmodninger om dokumenter eller for adgang til dokumenter
Dato: Tidspunkt:

Skal der betales for dokumenterne?

IV.3.4) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse

Dato: 28/10/2014 Tidspunkt: 12:00

IV.3.5) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse

Følgende officielle EU-sprog: DA Andet:

IV.3.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud (offentligt udbud)

til: 01/05/2015 eller
Varighed i måneder: eller dage: (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

IV.3.7) Åbning af bud

Dato: 28/10/2014 Tidspunkt: 12:01
(hvis relevant) Sted:
Officielt navn:
Att:
Postadresse:
Postnummer: By: Land:
Der må være personer til stede under åbningen af bud (hvis relevant)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse

(hvis relevant)
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb ja (hvis ja) Skønnet tidspunkt for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

VI.2) Oplysninger om EU-midler

Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program nej

VI.3) Yderligere oplysninger:

(hvis relevant)

Udbuddet gennemføres som et fælles udbud mellem Midttrafik, Sydtrafik og FynBus.

Ved fælles udbud forstås udbud, hvor flere trafikselskaber ved samme udbud, udbyder indkøb af tjenesteydelser, idet flere ordregivende myndigheder således står bag det pågældende udbud. De enkelte trafikselskaber vil dog hver især selvstændigt indgå kontrakt med de vindere af udbuddet, som har hjemsted i det enkelte trafikselskabs geografiske område. Delaftalerne har en varighed af 1 eller 2 år.

Afgivelse af tilbud kan kun ske elektronisk via https://www.ethics.dk/asp4/tender/fynbus_1104_20140904.nsf/dspleafs/dawelcome?Op enDocument der indeholder udbudsmaterialet samt de fornødne faciliteter til den elektroniske afgivelse af virksomhedens tilbud.

Virksomheden kan her via funktionen ”Tilmelding” (anført i menuen til venstre for bekendtgørelsen) få tildelt brugernavn og opgive adgangskode til udbudshjemmesiden.

Virksomheder, der ønsker at afgive tilbud, skal udfylde de særlige spørgeskemaer i Pdf-format, der indeholder den konkrete og detaljerede udformning af de krævede oplysninger, samt oplysninger om kravene til dokumentation. Der gøres allerede nu opmærksom på, at der i tilbudsevalueringen vil indgå anvendelse af det elektroniske støtteværktøj ETHICS. Dette vil blive beskrevet nærmere i udbudsmaterialet.

Kontraktkonceptet indgår i udbudsmaterialet.

VI.4) Klageprocedurer

VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
National identitetsangivelse:
Postadresse: Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
By: København Ø
Postnummer: 2100 Land: Danmark
Mailadresse: klfu@erst.dk Telefon: +45 33307621
Internetadresse: (URL) www.klfu.dk Fax:

Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne

(hvis relevant)
Officielt navn:

VI.4.2) Indgivelse af klager

(udfyld VI.4.2 eller om nødvendigt VI.4.3)
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Håndhævelseslovens § 7 fastsætter følgende klagefrister for EUudbud, som ordregiver henholder sig til:

(1) Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, jf. Håndhævelseslovens § 2, stk. 1, nr. 1, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

(2) Klager over andet end ordregivers prækvalifikationsbeslutninger under nr. (1) skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

— 6 måneder efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i EU-Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, hvor fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort,

— 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk

indkøbssystemer indgået, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen

— 12 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. Håndhævelseslovens § 2, stk. 2.

(3) Klager over kontraktindgåelse uden gennemførelse af udbud efter Håndhævelseslovens § 4 skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse EU-Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i EU-Tidende.

Ovenstående gælder også for sagsanlæg ved domstolene om, at de regler, der er nævnt i Håndhævelseslovens§ 1, stk. 2, nr. 1 og 2, er overtrådt, og sagsøgeren ikke forinden har indgivet klage til Klagenævnet for Udbud herom.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens klage over ovenstående beslutninger skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud, inden 2 år efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i EU-Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, hvor fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

For øvrige klager fastsætter Håndhævelsesloven ikke nogen klagefrist.

VI.4.3) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
National identitetsangivelse:
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500 Land: Danmark
Mailadresse: kfst@kfst.dk Telefon: +45 41715000
Internetadresse: (URL) www.kfst.dk Fax:

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:

26/09/2014

Bilag A

Yderligere adresser og kontaktpunkter

IV) Adresse på den anden ordregivende myndighed, på hvis vegne den ordregivende myndighed foretager indkøbet

  Bilag C2 – Forsyningsvirksomhed

  Tjenesteydelseskategorier, som der henvises til i del II: Kontraktens genstand

  Direktiv 2004/17/EF
  Kategori nr. [1] Beskrivelse
  1Vedligeholdelse og reparation
  2Landtransport [2], herunder sikkerhedstransport og kurérvirksomhed, undtagen postbesørgelse
  3Lufttransport af personer og gods, undtagen postbesørgelse
  4Postbesørgelse på land [3] og i luften
  5Teletjenester
  6Finansielle tjenesteydelser: a) Forsikring b) Bank- og investeringstjenesteydelser [4]
  7Edb-tjenesteydelser og hermed beslægtede tjenesteydelser
  8FoU-tjenesteydelser [5]
  9Regnskab, revision og bogholderi
  10Markeds- og opinionsundersøgelser
  11Managementkonsulentvirksomhed [6] og hermed beslægtede tjenesteydelser
  12Arkitektvirksomhed, rådgivende ingeniørvirksomhed og integreret ingeniørvirksomhed, byplanlægning og landskabsarkitektur, hermed beslægtet teknisk-videnskabelig konsulentvirksomhed, teknisk prøvning og analyse
  13Reklamevirksomhed
  14Bygningsrengøring og ejendomsadministration
  15Forlags- og trykkerivirksomhed på honorar- eller kontraktbasis
  16Kloakering og affaldsbortskaffelse; rensning og lignende tjenesteydelser
  Kategori nr. [7] Beskrivelse
  17Hotel- og restaurationsvirksomhed
  18Jernbanetransport
  19Transport ad vandveje
  20Støtte- og hjælpetransporttjenesteydelser
  21Transport ad vandveje
  22Personaleudvælgelse og rekruttering [8]
  23Transport ad vandveje
  24Transport ad vandveje
  25Sundheds- og socialvæsen
  26Fritids- og sportsaktiviteter samt kulturelle aktiviteter
  27Andre tjenesteydelser
  1 Tjenesteydelseskategorier som omhandlet i artikel 31 og bilag XVII A i direktiv 2004/17/EF.
  2 Undtagen jernbanetransport som omhandlet i kategori 18.
  3 Undtagen jernbanetransport som omhandlet i kategori 18.
  4 Undtagen finansielle tjenesteydelser vedrørende emission, køb, salg og overdragelse af værdipapirer eller andre finansielle instrumenter samt centralbankers tjenesteydelser. Følgende er også udelukket: tjenesteydelser, der består i erhvervelse eller leje – uanset med hvilke finansielle midler – af jord, eksisterende bygninger eller anden fast ejendom, eller som vedrører rettigheder hertil. Dog er aftaler om finansielle tjenesteydelser, der indgås samtidig med eller før eller efter aftalen om erhvervelse eller leje, uanset form, omfattet af direktivet.
  5 Undtagen tjenesteydelser vedrørende forskning og udvikling, bortset fra dem, hvis udbytte tilhører den ordregivende myndighed til brug for dens egen virksomhed, hvis tjenesteydelsen i fuldt omfang betales af den ordregivende myndighed.
  6 Undtagen voldgiftsafgørelser og mægling.
  7 Tjenesteydelseskategorier som omhandlet i artikel 32 og bilag XVII B i direktiv 2004/17/EF.
  8 Undtagen ansættelseskontrakter.

  Ekstra information

  Bekendtgørelsens sprog Dansk