Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser 1 (angiv alle ordregivende myndigheder med ansvar for dette udbud)

Officielt navn:
Nordjyllands Trafikselskab
Postadresse:
John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal
By:
Aalborg
Postnummer:
9000
Land:
DK
Kontaktperson:
Lars C. Larsen
Telefon:
+45 99341123
E-mail:
Flexkontrakt@NTmail.dk
Fax:
+45 99341101
NUTS-kode:

DK050

Internetadresse(r)

Overordnet internetadresse: (URL)
www.nordjyllandstrafikselskab.dk

Internetadresse(r)

I.2) Fælles udbud

I.4) Type ordregivende myndighed

Regional eller lokal myndighed

I.5) Hovedaktivitet

Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang

II.1.1) Betegnelse:

25. udbud, af aflastningskørsel i Aalborg Kommune

II.1.2) Hoved-CPV-kode:

60130000

II.1.3) Kontrakttype

Tjenesteydelser

II.1.4) Kort beskrivelse:

Planlægning og udførelse af aflastningskørsel, udført i (mini)bus eller taxi og til dels liftbusser (som specialrutekørsel). Der indgås aftale med én enkelt leverandør omfattende aflastningskørslen for alle de ca. 170 børn og unge i Aalborg Kommune (jf. udbudsbetingelserne for en nærmere beskrivelse).

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter

Kontrakten er opdelt i delkontrakter
nej

II.2) Beskrivelse 1

II.2.3) Udførelsessted

NUTS-kode: 1

DK050

Hovedudførelsessted:

Aalborg Kommune og omkringliggende områder

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbud af aflastningskørsel for 170 børn og unge i Aalborg Kommune som årligt har ca. 9.000 aflastningsdage. Kørsel for 5 udbudsenheder/aflastningsinstitutioner. Kørsel mellem institutioner og skoler eller færre tilfælde hjem. Der er tale om fast kørsel i den forstand at opgaven er fast og entreprenøren vil være sikret en fast betaling for samtlige kørselsdage gennem hele kontraktperioden, men det konkrete behov kan være ganske varieret hvorfor den konkrete planlægningsopgave uge for uge lægges ud til entreprenøren. For en nærmere beskrivelse se Udbudsbetingelserne.

II.2.5) Tildelingskriterier

Kvalitetskriterium 1 2 20

Navn:
Beredskab
Vægtning:
20 %
Navn:
Kvalitet af drift
Vægtning:
15 %
Pris 21
Vægtning:
65 %

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner
ja
Beskrivelse af optioner:

Kontrakten kan forlænges op til 1 år

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program
nej

II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)

Værdi
(Anfør den endelige samlede værdi af kontrakten. Oplysninger om enkeltkontrakter anføres i del V):
4.360.500
Valuta:
DKK

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse

IV.1.1) Proceduretype

Udbud med forhandling

Hasteprocedure

Begrundelse:

Grundet kontraktstart den 1.8.2016

IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud

Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen
ja

IV.2) Administrative oplysninger

IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt 2

Bekendtgørelsens nummer i EUT S (YYYY/S XXX-XXXXXX):
2016/S 090-160173

Del V: Kontrakttildeling 1

V.2) Kontrakttildeling

En kontrakt/delkontrakt tildeles
ja

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:

2016-06-08

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud:
5
Antal tilbud modtaget fra SMV'er:
5
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater:
0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater:
0
Antal tilbud modtaget elektronisk:
5
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører
nej

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse 1

Officielt navn:
Østergaards Biler
CVR-nummer: 2
61890610
Postadresse:
Christiansvej 38
By:
Hjallerup
Postnummer:
9320
Land:
DK
Telefon:
+45 98282000
E-mail:
info@oestergaards-biler.dk
Fax:
+45 98281514
NUTS-kode:

DK050

Kontrahenten er en SMV
ja

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)

Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 2
4.000.000
Valuta:
DKK
Value of the contract/lot:
Kontraktens/delaftalens samlede værdi:
Value:
4.360.500
Valuta:
DKK

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.4) Klageprocedurer

VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Officielt navn:
Klagenævnet for Udbud
Postadresse:
Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
By:
København Ø
Postnummer:
2100
Land:
DK
Telefon:
+45 35291095
E-mail:
klfu@erst.dk
Internetadresse: (URL)
www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne 2

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren 2

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:

2016-06-09