Den Europæiske Union
Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670
Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger og online-formularer: http://simap.europa.eu

Bekendtgørelse om supplerende oplysninger, uafsluttet procedure eller berigtigelse

Bemærk: Hvis en berigtigelse eller supplerende oplysning fører til væsentlige ændringer i de af den oprindelige udbudsbekendtgørelses betingelser, der vedrører principperne for ikke-forskelsbehandling og udbud ved tildeling, vil en forlængelse af de oprindeligt fastsatte tidsfrister være nødvendig.

Del I:Ordregivende myndighed/ordregiver

I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Officielt navn: FynBus
National identitetsangivelse: (hvis kendt)
Postadresse: Tolderlundsvej 9
By: Odense C
Postnummer: 5000 Land: Danmark
Kontaktpunkt(er): https://www.ethics.dk/asp4/qualify/fynbus_0102_20140409.nsf
Att:
Telefon:
Mailadresse:
Fax:
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: (URL)
www.fynbus.dk
Internetadresse for køberprofilen: (URL)
https://www.ethics.dk/asp4/qualify/fynbus_0102_20140409.nsf
Elektronisk adgang til oplysninger: (URL)
https://www.ethics.dk/asp4/qualify/fynbus_0102_20140409.nsf
Elektronisk indsendelse af bud og ansøgninger om deltagelse: (URL)
https://www.ethics.dk/asp4/qualify/fynbus_0102_20140409.nsf

I.2) Type indkøbscentral

Del II: Kontraktens genstand

II.1) Beskrivelse:

II.1.1) Betegnelse for kontrakten

Kontrakt om udførelse af dele af buskørslen i Odense Kommune.

II.1.2) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene:

(som anført i den oprindelige bekendtgørelse)

Udbud af dele af buskørslen i Odense Kommune.

Udbuddet gennemføres med tre sideordnede bud, hvor tilbudsgiver skal afgive tilbud på tre forskellige bustyper.

  • Bud 1 er kørsel udelukkende med dieselbusser
  • Bud 2 er kørsel med en kombination af dieselbusser og gasbusser
  • Bud 3 er kørsel med en kombination af dieselbusser og hybridbusser

Yderligere oplysinger kan se på udbudshjemmesiden. https://www.ethics.dk/asp4/qualify/fynbus_0102_20140409.nsf

II.1.3) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

Primærglossaret
Hovedgenstand 60112000
Yderligere genstand(e) 50113000
Yderligere genstand(e) 55512000
Åben CPV vælger

Del IV: Procedure

IV.1) Type procedure

(som anført i den oprindelige bekendtgørelse)
Forhandling

IV.2) Administrative oplysninger

IV.2.1) Sagsnummer:

(som anført i den oprindelige bekendtgørelse)

201308-8976

IV.2.2) Dokumentreference til elektronisk indgivne bekendtgørelser

Oprindelig bekendtgørelse sendt via
TED eSender
Login: DK003 A04
Dokumentreference: 2014-000018 (årstal og dokumentnummer)

IV.2.3) Bekendtgørelse til hvilken denne offentliggørelse refererer

Bekendtgørelsens nummer i EUT: af

IV.2.4) Dato for afsendelse af den oprindelige bekendtgørelse:

11/04/2014

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Denne bekendtgørelse vedrører:

Uafsluttet procedure

VI.2) Oplysninger om uafsluttet ordretildelingsprocedure:

Ordretildelingsproceduren er blevet afbrudt

VI.4) Yderligere supplerende oplysninger

Yderligere oplysninger kan se på https://www.ethics.dk/asp4/qualify/fynbus_0102_20140409.nsf

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:

05/06/2014

Ekstra information

Bekendtgørelsens sprog Dansk