ETHICS
Udbudsoversigt

Tekst mode 

Symbolforklaring[X]
PIN  = Forhåndsmeddelelse
CN  = Prækvalifikation
CN  = Kvalifikationsordning (QS)
CN  = Dynamisk Indkøbssystem (DPS)
PIN  = Periodisk vejl. bekendtgørelse (Udbud)
CN  = Offentligt udbud
CN  = Begrænset udbud
CN  = Udbud efter forhandling
CN  = Konkurrencepræget dialog
NA  = Begrænset udbud (QS)
NAN  = Udbud efter forhandling (QS)
CNN  = Begrænset udbud (DPS)
CANN  = Indgåede aftaler
CORR/CT  = Annullering af udbud

 Status Ordregiver Type Kontraktnr. Kontraktnavn  Tilmeldingsfrist 

Klik på ikonet til venstre for det udbud/udbudssystem du ønsker at få adgang til.